Lokaal

Louis van der Spoel stopt als raadslid

Middels een brief aan de burgemeester van Ridderkerk Anny Attema heeft raadslid Louis van der Spoel van de fractie VVD van Ridderkerk aangekondigd met ingang van 20 september 2019 zijn ontslag in te dienen.

In zijn brief schrijft hij onder andere:

“Na 16 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest, heb ik weloverwogen dit besluit genomen. Ik ben buitengewoon verheugd dat Ilse Verdiesen mij zal opvolgen.

Ik ben al die kiezers zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. De opdracht, die zij mij toevertrouwd hebben, heb ik altijd zeer serieus genomen.

In het bijzonder wil ik mijn fractiegenoot Edward Piena hartelijk danken voor de zeer fijne samenwerking.

Daarnaast ben ik mijn partij de VVD dankbaar dat ik deze functie namens de VVD mocht vervullen. Dankzij de VVD heb ik mij zowel als politicus als persoon verder kunnen ontwikkelen. Bij welke vraag ook, er was altijd raad en advies beschikbaar van experts, Statenleden, Gedeputeerden, Tweede Kamer leden en zelfs bewindslieden. Hierdoor heb ik het liberale geluid nog duidelijker kunnen laten doorklinken.

Ik wil de raad en het college hartelijk dank zeggen voor de mooie jaren. Los van politieke meningsverschillen waren er op het persoonlijke vlak vaak zeer goede verhoudingen. Altijd stond het belang van Ridderkerk immers bij iedereen voorop.

Daarnaast heb ik het zeer eervol gevonden dat de raadsleden het mij gegund hebben in de vorige periode en in deze periode eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter te mogen zijn.

Ik wens u en Ridderkerk het allerbeste toe. Want wat is het prachtig om Ridderkerker te zijn!!!”