Luchtkwaliteit- en geluidmetingen in Ridderkerk

Sinds 2004 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland luchtkwaliteitsmetingen uit in de gemeente Ridderkerk. Ieder kwartaal deelt de DCMR deze resultaten met de gemeente. Hierbij het eerste kwartaalverslag 2020.

Meetlocaties

Sinds 2004 voert DCMR luchtkwaliteitsmetingen uit op de locatie Hogeweg. Op het meetstation worden de concentraties fijnstof (PMlo en PM2 5), ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) gemeten. Sinds mei 2018 is er in opdracht van de gemeente Ridderkerk een tweede monitoringslocatie bijgekomen op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Op deze locatie worden naast de concentraties fijnstof (PMlo), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) ook geluidsmetingen uitgevoerd.

Luchtkwaliteit

Zoals omschreven in het Actieplan Lucht 2018-2022 wil de gemeente Ridderkerk voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Deze WHOadvieswaarden zijn strenger dan de wettelijke grenswaarden. In 2020 werd op beide meetstations in Ridderkerk voor alle gemeten componenten voldaan aan de wettelijke grenswaarden. De WHOadvieswaarden werden echter in enkele gevallen overschreden.

Stikstofdioxide

Bij beide meetstations liggen maand- en kwartaalgemiddelde voor stikstofdioxide onder de wettelijke grenswaarden. De concentraties stikstofdioxide bij station Hogeweg liggen hoger dan die bij Nieuw Reijerwaard. Het lopend jaargemiddelde laat indicatief zien dat de WHO-advieswaarde voor stikstofdioxide niet wordt overschreden. Deze waarde is slechts een indicatie aangezien pas na 12 maanden meten het daadwerkelijke jaargemiddelde kan worden vastgesteld.

Fijnstof

Op beide meetstations wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden voor concentraties fijnstof (PM 10) en ultra fijnstof (PM2.5). De WHO-advieswaarde voor fijnstof (PM10) bij station Hogeweg en de WHOadvieswaarde voor ultra fijnstof (PM2.5) bij beide stations wordt nog niet gehaald.

Ozon

De grenswaarden voor concentraties ozon worden niet overschreven (deze worden alleen op station Hogeweg gemeten).

Geluid

Sinds 2 jaar worden geluidmetingen uitgevoerd bij het meetpunt Nieuw Reijerwaard. Het geluid wordt in de dag- en avondperiode vooral bepaald door wegverkeer (lokaal en/of A15) en/of bouwactiviteiten op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. In de nachtperiode is het wegverkeer minder aanwezig. De andere bronnen van bijvoorbeeld bedrijven kunnen dan beter gemeten worden. Het gemiddelde geluidniveau van Q1 2020 bedraagt gedurende een volledig etmaal 58 dB (Lden). Hierbij is een straffactor toegepast: bij de avondperiode is 5 dB(A) opgeteld en de nachtperiode 10 dB(A). Het gemiddelde geluidniveau gedurende de nacht (23:00-7:00) bedroeg 49 dB (Lnight). Deze waarden zijn in lijn met de eerder gemeten waarden op deze locatie.