Lokaal

Manifest Kinderen UIT de armoede

Kinderen hebben er niet om gevraagd om op te groeien in een gezin waar armoede heerst. Armoede is slopend, de gevolgen zijn immens, niet alleen financieel maar ook mentaal. Het zet het hele leven onder spanning. Eddie Rondelez namens het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en Gerard Scholten namens het Burgerplatform Minima Ridderkerk hebben aan de gemeente Ridderkerk op 3 november 2022, tijdens de Begrotingsraad, een manifest aangeboden dat tot doel heeft de schade te beperken voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij stonden daar niet alleen, maar zij stonden namens de circa 15 vrijwilligers van de beide burgerplatforms die zich mede inzetten voor het sociale beleid van de gemeente.

Zij stonden ook voor de circa 175 medeburgers die dit manifest hebben ondertekend. Dit in krap drie weken. Overigens ontmoetten zij ook regelmatig ongeloof, sceptie en onverschilligheid.

Maar zij stonden hier vooral namens de honderden Ridderkerkse kinderen en hun ouders die in financieel zwaar weer zitten. Armoede is slopend, en heeft een enorme impact op de ontwikkeling van de kinderen en de draagkracht van de ouders.

Er zijn nu 1.047 officieel geregistreerde kinderen die leven onder de armoedegrens. Het werkelijke aantal ligt enkele honderden kinderen hoger. Alleen officieel geregistreerde kinderen krijgen nu automatisch de Ridderkerkpas die toegang geeft tot sport, cultuur, leermiddelen, enzovoort. Er is te weinig hulp die de mentale veerkracht versterkt.

Voorgestelde actiepunten aan de gemeenteraad

  1. Alle lokale kind ondersteunende initiatieven onderbrengen in de Ridderkerkpas.
  2. Ridderkerkpas optrekken tot 130% van het bijstandsniveau, zodat die kinderen aan het ‘normale sociale leven’ kunnen deelnemen.
  3. Meer en betere professionele hulp voor het versterken van de Ievensvaardigheden van kinderen en ouders.

Via de website wordt de gelegenheid geboden het manifest te onderschrijven. Hoe meer burgers van Ridderkerk dit manifest onderschrijven hoe groter het draagvlak om ons doel bij de gemeente te bereiken.

Het manifest is ook te lezen in het PDF-document.