Marco Oosterwijk blikt terug en vooruit op zittingstermijn

Nu we bijna aan het eind zijn van 2020, is het een mooi moment om terug te blikken op de 2,5 jaar die het huidige college achter de rug heeft. Daarnaast kijken we ook naar de plannen voor de komende termijn. Hierover gaan we in gesprek met Marco Oosterwijk, wethouder van financiën, grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en regionale economie.

“Ik heb alleen de tweede helft van de termijn meegemaakt, maar het voelt als langer. Ik voel me als een vis in het water in deze functie.” Oosterwijk vindt vooral de verscheidenheid van Ridderkerk mooi. “Elk deel heeft zijn eigen karakter en ziel. Ik geniet ook van de contacten met inwoners en ondernemers.”

Vooral wonen/ruimtelijke ontwikkeling en financiën zijn een belangrijk deel van zijn werk. “Er zijn in de afgelopen anderhalf jaar veel ontwikkelingen geweest. We hebben veel bouwprojecten lopen en een basis in de bestemmingsplannen die moeten worden vastgesteld. Daarnaast hebben we ook nog plannen die geaccordeerd moeten worden.”

Financiën 

Oosterwijk zegt dat Ridderkerk financieel gezond is. “We hadden al een goede reservepositie door de verkoop van Eneco aandelen, maar gemeentelijke financiën zijn ingewikkeld. Je moet je realiseren dat bij een investering die nu betaald wordt, er veel lasten mee gemoeid zijn.” Volgens de wethouder is er veel ambitie voor investeringen in de laatste begroting. Hierna zal er, volgens hem, ook nog genoeg reserve zijn. “Vijf kwartalen geleden was het een uitdaging een goede balans te vinden. Dat is denk ik goed gelukt, want we hebben een begroting die toekomst biedt.” Hij ziet die toekomst zonnig tegemoet. “We willen dat in 2021 investeringen zichtbaar gaan zijn voor inwoners. Bijvoorbeeld het geluidsscherm bij West en het Oosterpark, basisscholen die worden herbouwd, meer verkeersveiligheid en een groenere omgeving.” 

Woningen

Oosterwijk vindt het leuk om te vertellen waar hij mee bezig is. “Je moet vertellen wat je doet en wanneer je het doet, anders mis je de link met de samenleving.” Zo vertelt hij dat woonproblemen hem aan het hart gaan. “Op straat en in de supermarkt gaat het vaak over wonen, dat mensen op zoek zijn naar een goede en betaalbare woning.” De prijs voor nieuwbouw is flink uit de pan geschoten, vertelt hij. “Tegelijkertijd zie je dat de huizenprijzen de afgelopen vier jaar zijn gestegen met 10 tot 12%.” De wethouder wil samen met de partner Wooncompas, die een bezit heeft van 4000 woningen, daar verandering in brengen. “We hebben de ambitie om bestaand bezit te verduurzamen, kwalitatief te verbeteren en opnieuw te bouwen. We gaan kijken waar we juist nu kunnen bouwen. We willen met woonprojecten ook vooral kunnen doorschuiven van de ene ontwikkeling naar de ander.” Ook wil de wethouder zich richten op de nieuw op te stellen woonvisie. “We hebben deze maand grote meters gemaakt en houden ook bijeenkomsten voor diverse groepen, zoals starters, makelaars, zorgmedewerkers enzovoort, om te bespreken wat te doen de komende tien jaar.”

Voor de zomervakantie van volgend jaar moet alles in een nieuwe woonvisie staan. “Zo kunnen we goede afwegingen maken bij projecten.” Ondanks de vele projecten die de laatste twee jaar zijn gerealiseerd (Boomgaard in Rijsoord en Project Dintel aan de Rijnsingel) blijft de tunnel wel donker, aldus Oosterwijk. “We hebben een landelijk en regionaal vraagstuk wat betreft woningen, dus we moeten goed in- en uitademen. We willen bijvoorbeeld ook nog kijken naar klimaat adaptief wonen, wat betekent dat huizen bestand zijn tegen hitte en heftige buien.” 

Verkeersveiligheid

“We willen meer integraal gaan werken op het gebied van verkeersveiligheid. We hebben nu vooral de focus op het scherm in West en het Oosterpark. Daar wordt nu hard over nagedacht, want december is de maand waarbij grote besluiten voor liggen.” Hij vertelt hoe hij diverse projecten aan elkaar wilt koppelen. “Het sportpark van de RVVH is verbouwd en op dat vrijkomende deel komt het Gemini college. We nemen ook mee dat De Loods en De Gooth daar eventueel kunnen komen, want bij de P.C. Hooftstraat willen we woningbouw realiseren.” 

Verwijden blikveld

De wethouder vindt het ook belangrijk naar anderen te luisteren. “We zitten niet in een ivoren toren. We hebben een goede verbinding met de wijken. En als we niet iedereen tevreden kunnen houden, moeten we daar als college zelf verstandige keuzes maken. De houding van zowel het college als de raad is goed dus.” 

Bij de vraag waar Oosterwijk het meest trots op is, antwoordt hij ‘dat het niet bij woorden blijft, maar dat er echt daden worden verricht’. “Het is een moeilijke tijd waarbij er veel op mensen afkomt, maar het is gelukt om een begroting neer te leggen. Dat is weinig gemeenten gegeven. Verder hebben we ook een hele veerkrachtige samenleving waarbij we omkijken naar elkaar.” De uitdaging zit hem nog in het verwijden van het blikveld. “We hebben veel in de steigers gezet, veel gezaaid met de scholen, parken en gebiedsvisies. Komende anderhalf jaar moeten we dat gaan oogsten.”

Dit verhaal was te beluisteren bij het radioprogramma Prettig Weekend. Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Luister dan elke zaterdag naar Prettig Weekend van 10:00 tot 12:00 uur of luister naar de herhaling op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur via RTV Ridderkerk. Terugluisteren is ook mogelijk via ‘Uitzending gemist’ in de app of op de site. 

Door Willeke Havenaar | Foto’s: Gemeente Ridderkerk