Marko Broeders nieuwe clustercommandant brandweer

Marko Broeders is sinds 1 februari de opvolger van Rob Lange als clustercommandant bij het district IJsselmonde. Hieronder vallen de kazernes van de vrijwilligersposten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam Zuid en de beroepspost Groene Tuin Rotterdam.  

De 45-jarige Broeders, getrouwd en vader van twee kinderen, is al sinds 1998 werkzaam bij de brandweer. Hij is begonnen als vrijwilliger in Rozenburg en in 2002 doorgegroeid naar officier in Algemene dienst. Vanaf 2005 is Barendrecht zijn woonplaats en is hij gestopt als vrijwilliger. Binnen de VRR heeft Broeders diverse functies bekleed binnen de afdelingen materieel, opleiden en oefenen en was hij waarnemend post commandant. Na de reorganisatie in 2012 is hij Hoofd Operationele Zaken en in een piket functie Hoofd Officier van Dienst. 

Vroeger had elke post een commandant, na de overgang van het gemeentelijke korps naar de Veiligheidsregio ontstond de functie van postcommandant. Later had de commandant ook de leiding over meerdere kazernes en ontstond de naam clustercommandant. Een groot deel van de taken van de voormalige commandant liggen nu bij het (vrijwillige) lokale kader. In Ridderkerk bestaat het kader uit de bevelvoerders. De clustercommandant is de verbinding tussen de VRR bedrijfsvoering en de lokale posten. 

De brandweerwereld veranderd steeds en is er op gericht om de juiste hulp zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen. Een verandering ten opzichte van het gemeentelijke brandweerkorps dat voor 99% binnen de gemeente grenzen werkte. Nu bepaalt het systeem wie waar naar toe gaat en dit is soms lastig uit te leggen aan vrijwilligers. Broeders is niet naar Ridderkerk gekomen met een “opdracht”. “De meeste vrijwilligers komen alleen om te blussen en op oefenavonden in de weer te zijn. Veranderingen in de bedrijfsvoering moet je op een goede en gedegen manier uitleggen, dit was in het verleden nog wel eens anders. Daarnaast is er ook een sociaal aspect binnen de brandweerclub die je moet waarborgen. Het is een soort familiebedrijf. Op iedere kazerne is er een andere cultuur en dit komt weer voort uit een groot historisch besef. Maar de tijd veranderd en een lokale post moet aan dezelfde standaard voorwaarden voldoen als een beroepspost. Het is aan de clustercommandant om het juiste evenwicht te vinden binnen de posten in de VRR”, is de gedachte van Broeders. “Eén van die zaken die wat eenvoudiger zou kunnen is het aanname beleid. Nu moet een adspirant wel een heel lang traject door alvorens hij kan aansluiten bij de club. En zo zijn er nog wel enkele voorbeelden die aangepast kunnen worden”. 

Broeders hoopt met het lokale kader draagvlak te creëren om een gezonde brandweerpost te houden met voldoende vrijwilligers. Daar hebben de inwoners van Ridderkerk recht op. En over het hebben van voldoende vrijwilligers wil Broeders tot slot nog wel kwijt dat hij zoveel mogelijk mensen wil uitdagen om te solliciteren. Want zonder vrijwilligers gaat het niet, nu en ook zeker niet in de toekomst.   

Wil je meer weten over een functie bij de brandweer, kijk dan op; www.betrokkenvrijwilligers.nl. U kunt de Ridderkerkse brandweermensen volgen bij hun werkzaamheden. Voor een overzicht van de incidenten in de gemeente kunt u kijken op de website van de gemeente Ridderkerk.