Marten Japenga blikt terug en vooruit op zittingstermijn

Nu we bijna aan het eind zijn van 2020, is het een mooi moment om terug te blikken op de 2,5 jaar die het huidige college achter de rug heeft. Daarnaast kijken we ook naar de plannen voor de komende termijn. Hierover gaan we in gesprek met Marten Japenga, wethouder van welzijn, milieu en duurzaamheid/circulaire economie, cultuur, burger- en overheidsparticipatie en leefbaarheid in de wijken. 

“Het is een flinke portefeuille die ik heb. Er zitten technische zaken tussen, maar ook hele mooie.” Hij noemt cultuur als voorbeeld van dat laatste. “Mensen zijn heel actief op dit vlak. Of het nou gaat om beeld, geluid, muziek of toneel. Er gebeurt van alles.” Japenga vertelt hoe afgelopen jaar zwaar was voor de cultuursector. Zo ging ToBe bijvoorbeeld failliet. “Maar er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Bijvoorbeeld De Blazersbende van Harmonie Slikkerveer die op school kinderen jong leert kennismaken met instrumenten of Cultuur Dichtbij die bezig is geweest met muziek voor ouderen.”

 Japenga prijst de Ridderkerkse cultuursector. “Die is heel sterk hier. We doen ons best om  ook in contact te blijven met organisaties en te vragen of ze het redden. Zo niet, kunnen ze zich melden.” Er is ook een aanvraag geweest om de cultuursector te ondersteunen, deze is gehonoreerd. “Als er volgend jaar geen corona meer is, willen we de balans opmaken en een nog sterkere cultuursector creëren. Het wordt een uitdaging, maar we zetten onze schouders eronder.”

Kosten afvalbeleid

Een ander plan waar Japenga zich over buigt, is het nieuwe afvalbeleid. “We zijn nu met de uitrol bezig.” Er staat nog genoeg op de planning, want komend half jaar wordt per wijk gekeken naar de optimalisatie van de ondergrondse containers en waar ze nog moeten komen. “We willen inwoners hier goed over informeren. Halverwege volgend jaar zijn waarschijnlijk ook alle inzamelmiddelen op orde.” Volgens Japenga betekent optimalisatie  tevens dat er gekeken wordt naar de te rijden routes. 

“Het afvalbeleid is een plan die voor inwoners zowel positief als negatief is. Het positieve nieuws is dat de scheidingspercentages van het afval steeds hoger worden. En dat zal nog beter worden met goede routes, inzamelmiddelen en variabele tarieven. De kosten moeten immers wel beheersbaar blijven.” Geld is echter ook de negatieve factor in het verhaal. “Door overheidbelasting en de verwerkingstarieven stijgen de kosten van het afval, terwijl de inkomsten van papier en plastic dalen.” Japenga toont begrip voor klachten van inwoners, maar benadrukt dat er naar wordt gekeken in de begroting. “We doen ons best de kosten te dempen en met een beetje inzet, lukt dat ook.” 

Geluidsoverlast, participatie en energie

De energietransitie noemt de wethouder een ‘grote opgave’. “We zijn nu met 23 gemeenten bezig om te kijken wat het vraag en aanbod is. Dat hebben we nu redelijk in beeld en in december zal de raad daar uitspraak over doen.” De wethouder geeft aan te letten op betaalbaarheid en communicatie, zoals veel inwoners vroegen. “We verwachten in januari 2021 te beginnen in Bolnes. We pakken dit laagdrempelig aan in overleg met bewoners.” 

Overleg sluit ook goed aan bij de portefeuille participatie. “Er zijn ontzettend veel vormen van participatie in Ridderkerk. Tuurlijk wordt er veel gemopperd, maar veel dingen gaan juist goed. We praten wekelijks met inwoners, we hebben regelmatig wijkoverleg en er wordt door bewoners ook meegepraat over grote zaken als centrumvisie en het klimaatplan.” In het collegeplan is participatie ook een pijler om verder te onderzoeken. “We gaan inzoomen op het participatieprogramma en kijken wat er goed gaat en wat niet. Daar werken we dan aan, maar over het algemeen hebben we het goed op orde.”

Tot slot wil Japenga ook aandacht geven aan de overlast op het gebied van lucht en geluid. “We zijn nu anderhalf jaar bezig met het onderwerp geluid. Daarin willen we bijvoorbeeld de wegen van Ridderkerk van stiller asfalt voorzien en gaan we schermen realiseren bij de weg in Ridderkerk-West.” Dit laatste is al goedgekeurd door de raad en moet eind 2021 worden opgeleverd. “Tot slot denken we na over maatregelen in het Oosterpark. Dit traject moet alleen nog wel naar de raad toe. We moeten voor de diverse zaken op zoek naar een goede investering om alle inwoners te bedienen.”

Dit verhaal was te beluisteren bij het radioprogramma Prettig Weekend. Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Luister dan elke zaterdag naar Prettig Weekend van 10:00 tot 12:00 uur of luister naar de herhaling op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur via RTV Ridderkerk. Terugluisteren is ook mogelijk via ‘Uitzending gemist’ in de app of op de site. 

Door Willeke Havenaar