Maylin Ouwens geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester

De eerste kinderburgemeester van Ridderkerk is dinsdag officieel geïnstalleerd. Maylin Ouwens (11) kreeg door burgemeester Anny Attema de speciaal voor de kinderburgemeester ontworpen ambtsketen omgehangen. Dat gebeurde in het bijzijn van Maylin’s ouders en broer, de leden van het college van burgemeester en wethouders en de griffier. 

Het was de bedoeling dat Maylin tijdens een raadsvergadering zou worden geïnstalleerd. Maar de coronamaatregelen staken daar een stokje voor.

Wethouder Marten Japenga dook in de geschiedenis van de kinderburgemeester. Een motie van de gemeenteraad om een kinderburgemeester voor Ridderkerk mogelijk te maken was het startpunt. Volgens de wethouder staat de rol van kinderburgemeester niet op zichzelf. De functie is ingebed in het breder verhaal van de jeugdparticipatie. ,,We vinden het belangrijk dat jongeren met ons meedenken over hoe we Ridderkerk inrichten. En Maylin, jij kan daar een prima rol in vervullen. Dat gaan we ook met elkaar organiseren”, aldus wethouder Japenga. 

Voor de functie hadden vijf jonge Ridderkerkers gesolliciteerd. ,,Ik wil ook de andere kinderen bedanken voor hun deelname aan de gesprekken.” ‘Wat een moed om mee te doen en wat een vertrouwen in de toekomst kunnen we hebben met zulke kinderen’, zei burgemeester Attema na afloop. 

Na de installatie kreeg Maylin het woord om haar speerpunten toe te lichten. Ze wil werken aan meer respect voor hulpdiensten, actie tegen pesten op school, opruimacties tefen zwerfaval, en het mogelijk maken dat kinderen van ouders met weinig inkomen ook aan sport kunnen doen.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk