Meedenkavond: meedoen naar vermogen

De gemeente stelt een plan op voor betere dienstverlening op het gebied van sociaal beleid: de nota ‘integraal beleid sociaal domein’. Het doel: gezonde, sociaal sterke wijken waar bewoners van alle leeftijden naar vermogen meedoen. Hoe kun je dit beter doen dan met inbreng van adviesraden, mantelzorgers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen?

Dinsdag 18 februari waren deze partijen bijeen. Om te kijken naar de ervaringen tot nu toe en oplossingen voor de toekomst. ‘Ontschotten’ is heel belangrijk om te voorkomen dat sommige mensen tussen wal en schip val- len. De gemeente kan vaker kijken naar de mens achter de regels. Een aanbeveling was het aanbod beter onder de aandacht te brengen.

Toekomst

Er moet in de toekomst meer aandacht besteed worden voor mantelzorgers die tegen grenzen aanlopen. Een integraal loket of vast contactpersoon dat doorverwijst naar de juiste zorg is een andere optie, net als een sociale kaart op wijkniveau. Aandacht voor jeugd is heel belangrijk. En: kijk aan de hand van een casus hoe je zaken creatief met elkaar kunt oplossen. De uitsmijter: hoe borg je een andere werkwijze?

Deelnemers vonden de avond zeer positief en stellen prijs op herhaling. Dat hebben wethouders Laurens Franzen en Marten Japenga van harte toegezegd. Want, zo zei Japenga: ,,Hier hoor je de echte verhalen.’’

Vervolg

Na gesprekken met professionele partijen stellen we de concept-nota op. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind 2020 een besluit. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.