Lokaal

Meedenken over het groen in uw wijk

Inwoners zijn erg betrokken bij het groen in Ridderkerk. De enquête rond de te maken Groenvisie heeft een stroom aan reacties opgeleverd. Daar is de gemeente erg blij mee.

Meedenken over het groen kan nog steeds. Binnenkort is er voor elke wijk een bijeenkomst. Ook wie de enquête niet heeft ingevuld is daar welkom.

Groenvisie

De gemeente wil het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar mogelijk het groen uitbreiden en/of de kwaliteit verbeteren. Meer en beter groen zorgt ervoor dat u ook in de toekomst in een gezonde en prettige omgeving kunt leven.

Maar er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden. De klimaatverandering heeft nadelige gevolgen voor het groen en de openbare ruimte is schaars. Er moet een goede balans zijn tussen ruimte voor onder meer groen, fietsers, parkeren, wateropvang en zaken als riool, kabels en leidingen.

Dit alles wil de gemeente vastleggen in de nieuwe Groenvisie Ridderkerk, waarbij de aanpassing aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie) een belangrijk thema is. Naast de visie maakt de gemeente een uitvoeringsplan. Daarin staat beschreven wanneer de gemeente in welke gebieden aan de slag gaat en wat dit kost.

De Groenvisie moet geen vastomlijnd document worden, maar een visie waarover in de toekomst doorgepraat wordt. Daarover wil de gemeente in gesprek blijven met bewoners.

Aansluiting

De ideeën die de inwoners opperen in de enquête sluiten goed aan bij de ideeën die de gemeente al heeft. Bijvoorbeeld meer variatie en meer kleurrijk groen. Ook vragen veel inwoners om planten en bomen die goed zijn voor dieren en insecten, zoals meer kleurrijke bloemen langs bermen en bloemenweides in parken. Uit de enquête blijkt ook dat inwoners zich zorgen maken over het klimaat. Geopperd wordt meer groen aan te leggen, zodat er minder wateroverlast is en er in de zomer meer verkoeling is.

Bijeenkomsten

Tijdens de wijkbijeenkomsten kunt u vertellen wat u belangrijk vindt voor het groen in uw wijk en wat u vindt van de kwaliteit ervan. U kunt bijvoorbeeld ook meedenken over hoe de gemeente moet omgaan met de schaarse openbare ruimte en hoe de gemeente in de toekomst goed kan inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress.

Alle ideeën zijn welkom die avond. De gemeente wil verder borduren op de enquete en weten wat u, als ambassadeur van uw wijk, belangrijk vindt. En u kunt uw mening geven over de ideeën die de gemeente heeft.

Wijkbijeenkomsten

Voor inwoners van Centrum, Oost en West is er donderdag 12 september een bijeenkomst in de Hofzaal (gemeentehuis) aan Koningsplein 2.

Inwoners van Rijsoord, Oostendam en Drievliet/Het Zand zijn maandag 16 september welkom in de kantine van VV Rijsoord aan Vlasstraat 1/A.

Inwoners van Bolnes en Slikkerveer kunnen dinsdag 17 september terecht in WVC Bolnes aan Noordstraat 255-A.

Alle bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur.

U kunt zich aanmelden via groenvisie@ridderkerk.nl. Vermeld uw naam, uw wijk en naar welke bijeenkomst u komt.