Meer biodiversiteit door minder maaien bollenvelden

Op plekken waar in het voorjaar bloembollen stonden, wordt pas in het najaar weer gemaaid. Zo hebben planten en insecten meer kans.

Voorheen maaide de gemeente deze plekken direct na de bloei en werden ze als gazon kort gehouden. Nu worden deze bermen met rust gelaten tot het najaar. Zo staan er vanaf het vroege voorjaar tot het begin van het najaar kleurige bloemen in de berm. Alleen op plekken waar het vanwege de verkeersveiligheid nodig is, maait de gemeente wel vaker, zoals bij kruispunten.

Deze nieuwe aanpak van bermen met bloembollen past binnen de Groenvisie van de gemeente. Daarin is veel aandacht voor ecologisch beheer. De gemeente wil de biodiversiteit vergroten door bollenbermen minder te maaien. Ook worden kruidenrijke grasbermen aangelegd. Deze worden ingezaaid met gras- en kruidensoorten die een grote aantrekkingskracht hebben op insecten en vogels.