Lokaal

Meer dan één reden voor groene schooltuin

Wethouder Peter Meij (beheer buitenruimte) heeft woensdag 27 juni  de schooltuin bij basisschool De Piramide aan de Burgemeester De Zeeuwstraat officieel geopend. Samen met leerling Luca Visser knipte hij een lint door. De tuin, waarvan de boomhut al snel heel populair was bij de kinderen, wordt nog uitgebreid, waardoor ook de buurtbewoners ervan kunnen genieten.

Steeds meer scholen in Ridderkerk ruilen (een deel van) hun verharde schoolpleinen in voor een groene speelplek. Volgens de wethouder is dat om verschillende redenen belangrijk. ,,Een groen schoolplein is leuker om er te spelen. Meer uitdaging dan zo’n steenmassa. En als het schoolplein leuker is, dan ga je er ook vaker spelen, dan ben je vaker buiten, en dan beweeg je meer. En dat is allemaal heel goed en gezond, dat weten we allemaal.’’


In een groene tuin kunnen ook kruiden of vruchten groeien. ,,Het is leuk om de natuur dichtbij te hebben, en te zien hoe gewassen groeien. Je leert er zo heel makkelijk iets over gezond eten en gezonde voeding’’, stelde wethouder Meij. Dat past ook mooi bij het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Natuurlijk Spelen, dat De Piramide hanteert.

Regenbuien

Tenslotte is een groen schoolplein ook beter voor de waterhuishouding. Veel deskundigen verwachten dat het aantal stevige regenbuien alleen maar zal toenemen, als gevolg van de klimaatverandering. ,,Dus het wordt steeds belangrijker dat we al dat water snel kwijt kunnen raken. Een groene omgeving helpt daarbij. Een aantal scholen in Ridderkerk geeft met hun groene tuin het goede voorbeeld’’, aldus de wethouder. Hij riep de kinderen in gesprek te gaan met hun ouders, over een groenere tuin met minder verharding. ,,Want een helemaal betegelde achtertuin helpt niet echt voor het snel afvoeren van al dat regenwater.’’ Met dat doel is de gemeente de ook de Actie Steenbreek gestart. Om de kinderen te stimuleren de verharde tuinen aan te kaarten, deelde wethouder Meij zakjes bloemenzaad uit.

De tuin bij De Piramide is ontworpen door Dionysos Sofronas van Aardoom Hoveniers en het team van Ravottuh. Het Rabobank Coöperatiefonds en de stichting Fonobori hebben het project gesponsord.