Lokaal

Meer doen met een laag inkomen?

Ook in Ridderkerk leven mensen op of onder de armoedegrens. Voor deze inwoners is bijvoorbeeld sporten bij een vereniging of muziekles zonder hulp niet mogelijk. De gemeente Ridderkerk heeft diverse regelingen waardoor deze groep mensen net als ieder ander mee kan doen. Zij doen dit samen met tal van maatschappelijke partners en initiatieven.

Er zijn veel voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, maar mensen moeten die wél kennen. Daarom ontwikkelde de gemeente Ridderkerk een folder. Inwoners kunnen hier overzichtelijk zien wat zij en maatschappelijke organisaties in Ridderkerk hen te bieden hebben. Ook staan er handige tips in en worden zowel de lokale als de landelijke regelingen beschreven.

Enkele voorbeelden

Meedoen
Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor volwassenen en kinderen (het kindpakket). Volwassenen en kinderen krijgen een bedrag gestort op de Ridderkerkpas en kunnen hiervan de sport betalen, naar de film gaan, een uitje met het gezin organiseren of andere kosten betalen. Er is buiten de pas om ook een schoolkostenregeling voortgezet onderwijs.

Zorgpolis minima
Het is mogelijk deel te nemen aan een collectieve zorgpolis waarbij het eigen risico is meegefinancierd.

Bijzondere bijstand
Voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet elders worden vergoed.

Individuele inkomenstoeslag
Extra geld voor mensen die langdurig (3 jaar) een laag inkomen hebben.

Schulddienstverlening
Dit is bedoeld voor inwoners die hun schulden niet meer kunnen betalen.

Wijkteams
Ondersteuning op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen.

Meer informatie

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de regelingen die er zijn in Ridderkerk. Meer informatie over deze en de andere regelingen vindt u in de folder: ‘Meer doen met een laag inkomen?’ U kunt dit boekje ophalen in het gemeentehuis, Koningsplein 1. Heeft u meer exemplaren nodig? Belt u dan met de gemeente via 0180 451234. Uiteraard vindt u deze informatie ook op deze website.