Lokaal

Meer handen nodig om Bolnes schoon te houden

De inzamelcontainer kan het grote aantal zakken niet aan. 

De eerste zwerfvuilactie in het nieuwe jaar, door vrijwilligers in Bolnes op zaterdag 7 januari 2023 gehouden, bewees maar weer eens dat dit initiatief hard nodig is. Waar maandelijks gemiddeld 30 tot 35 zakken aan rondslingerend afval wordt opgepikt waren het er dit keer tenminste 45, wellicht zelfs 50. Een triest record. De inzamelcontainer op het terrein van het Bolwerk bleek te klein. 

Tien mannen en vrouwen ging die ochtend op weg met vuilniszakken en een afvalgrijper. Bij terugkeer in het Bolwerk had iedereen het over de grote hoeveelheid troep die overal lag. In de bosjes, de goten, op de stoepen, noem maar op. En het betrof echt niet alleen afval van vuurwerk. Per persoon werd omgerekend zo’n 4,5 vuilniszak binnengebracht. Met tien inzamelaars is het onmogelijk om alle straten en het groen in Bolnes van zwerfaval te ontdoen. Meer handen zijn nodig, want iedereen wil wel een schone omgeving.

Meehelpen kan weer op zaterdag 4 februari. Dan krijgen de vaste pikkers in elk geval hulp van kinderen van de Brede School. Helpt u ook? Loop om 9.00 uur binnen bij het Bolwerk aan de De La Reijstraat.