Meer mogelijk in aanpak woonoverlast in Ridderkerk

We willen ons allemaal prettig voelen thuis en in de buurt waar we wonen. Maar soms ervaren we overlast, bijvoorbeeld van buren. 

In alle lagen van de bevolking komen botsingen tussen buren voor. Geluidsoverlast, stank, rommel, huisdieren en kinderen kunnen allemaal een oorzaak zijn van irritaties. Wat vaak als iets kleins begint, kan door langdurige irritatie uitmonden in grote ruzies. De gemeente, verhuurder Wooncompas en de politie hebben nu meer mogelijkheden om die overlast aan te pakken, als een gesprek tussen buren of buurtbemiddeling niet werkt. Ze hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

Snellere oplossing

Door de samenwerking moeten zaken als geluidsoverlast van de buren, pesterijen of vuil dat voor de deur rondzwerft sneller opgelost kunnen worden. Daarom heeft burgemeester Anny Attema samen met woningcorporatie Wooncompas en de politie het Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast ondertekend.

Dit convenant is opgesteld samen met de 25 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van complexe woonoverlast. De samenwerkingspartners mogen relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kan woonoverlast sneller de kop ingedrukt worden.

Buurtbemiddeling

Wie overlast ervaart kan in Ridderkerk ook een beroep doen op Buurtbemiddeling van Facet, als een gesprek met de buren niet helpt. Bemiddelaars zetten zich belangeloos in voor een goede verstandhouding tussen buren. Hun doel is dat u zich weer prettig voelt thuis en in uw buurt wanneer het niet goed gaat tussen u en uw buren. Buurtbemiddeling is daarin behoorlijk succesvol. 

Hebt u een conflict met uw buren of spelen er irritaties? Neem contact op via (0180) 432 350 of buurtbemiddeling@facetridderkerk.nl. Bij ernstige overlast, bedreiging, intimidatie of geweld kunt u de politie bellen: 0900-8844 (niet gratis), bij spoed 112.

Foto: Gemeente Ridderkerk