Lokaal

Meer woningen op locatie Jong Tours

Op woensdag 30 mei zal er in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland een besluit genomen worden over de gewenste uitbreiding van het aantal te bouwen woningen op het terrein van het voormalige busbedrijf De Jong Tours aan de Rijksstraatweg in Rijsoord. Oorspronkelijk zouden daar 30 woningen gebouwd mogen worden, maar door de wijziging zal het aantal woningen verhoogd mogen worden tot 65 stuks. De initiatiefnemer wil op korte termijn aan de slag met de woningbouw.

De volledige tekst uit het 2e ontwerp van de Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit is:

Gemeente Ridderkerk – Waalbos Rijsoord

De gemeente Ridderkerk wil op de locatie van het voormalige busbedrijf De Jong Tours (bij de kern Rijsoord) een woningbouwlocatie ontwikkelen. In het bestemmingsplan Waalbos is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van 30 woningen. De plannen zijn echter gewijzigd en de gemeente wil nu ongeveer 65 woningen mogelijk maken. Het gaat om een locatie die deels binnen BSD is gelegen (voor 1 ha) en deels buiten BSD (3,5 ha). De gemeenten had zich niet gerealiseerd dat deze locatie nog niet op de 3 ha kaart is opgenomen en vraagt daarom deze locatie alsnog toe te voegen. De initiatiefnemer wil op korte termijn aan de slag met de woningbouw.

Beoordeling
De woningbouw is in overeenstemming met de woningbouwbehoefte van de BAR-gemeenten. In de aanvaarde regionale woonvisie zijn al 30 woningen opgenomen. Wij vragen de gemeente ervoor te zorgen dat de verruimde woningaantallen op deze locatie bij de eerstvolgende actualisering worden opgenomen in het regionale woningbouwprogramma. In ruimtelijk opzicht gaat het om een logische ontwikkeling aansluitend aan de kern Rijsoord. Bij de uitwerking in het bestemmingsplan is de inpassing in de bufferzone een aandachtspunt. Goede ruimtelijke inpassing achten wij mogelijk.

Conclusie: de locatie wordt op de 3 ha kaart opgenomen met een omvang van (afgerond) 4 ha.