Lokaal

Gemeente: meld vissterfte na extreem weer

De drie gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en andere waterbeheerders zijn druk bezig geweest met het opruimen van dode vissen in de singels en sloten binnen het BAR-gebied. Toen het laatst hevig regende kreeg de gemeente daarvan weer veel meldingen.

De vissterfte is een indirect gevolg van de hevige regenbuien die steeds vaker voorkomen. Daarbij valt in korte tijd een grote hoeveelheid water. Het riool kan dit niet altijd direct verwerken. Het regenwater dat het riool niet kan verwerken komt in het oppervlaktewater. Het gaat dan om regenwater gemengd met een hoeveelheid afvalwater. Planten en dieren zijn hier gevoelig voor.

Er is geen eenvoudige oplossing om dode vissen door hevige regenval te voorkomen. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker extreem weer. Met alleen riolering is dit niet op te vangen. Dat is op veel plekken in Nederland zo.

Ziet u dode vissen in het water? Meld dit dan.