Lokaal

Meldpunt goed verhuurderschap

Intimidatie, discriminatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte komen misstanden voor. Om hier een einde aan te maken, geldt sinds 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.

De Wet goed verhuurderschap biedt een handvat om een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt aan te pakken. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten arbeidscontract en huurcontract voortaan gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever.

De gemeente Ridderkerk heeft een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Bij het meldpunt kunnen diverse meldingen worden gedaan. Denk aan discriminatie van de verhuurder, slecht of achterstallig onderhoud van de woning of het vragen van te hoge huren door de verhuurder.

Het meldpunt is niet bedoeld voor overlastklachten of meldingen over leefbaarheid. Meldingen over woningen van een wooncorporatie kunt u rechtstreeks bij de corporatie melden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Meldpunt goed verhuurderschap. Wilt u iets anders melden over de omgeving waar u woont of werkt? Laat het weten via de pagina Melding woonomgeving.

Foto: Gemeente Ridderkerk