Meldpunt zorgen over eenzaamheid

Donderdag 11 november 2021 werd het Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk gelanceerd. Een digitaal punt waar Ridderkerkers terechtkunnen als ze signalen van eenzaamheid opvangen en zich zorgen maken.

De lancering vond plaats op het Sint Jorisplein. De partners uit de Coalitie Eenzaamheid onthulden samen een levend standbeeld. Dat waren naast wethouder Mar- ten Japenga ook Arie Graafland (Aafje), Annemarie de Knegt en Sabine Rollema (Facet) en Harriette Mesland (voorzitter Coalitie). Het standbeeld was een eenzame vrouw alleen op een bankje. Naast het levende standbeeld stond een prikbord, waar mensen hun ideeën over eenzaamheid en de aanpak daarvan konden delen.

Het signaalpunt is in opdracht van de gemeente Ridderkerk opgericht, in samenwerking met de Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk. In de Coalitie werken alle maat- schappelijke partners van Ridderkerk, zoals Aafje en Facet, samen om eenzaamheid tegen te gaan.

Voorzitter Harriëtte: “Het is van groot belang dat Ridderkerkers zich bewust worden van de problematiek die eenzaamheid heet en weten dat dit ook in hun omgeving aanwezig kan zijn. Met de Coalitie proberen we die bewustwording te stimuleren. Het signaalpunt is een van de eerste zichtbare resultaten van de Coalitie. Daar ben ik trots op.” Wethouder Japenga sluit zich daar bij aan: “Het is goed dat we eenzaamheid bespreekbaar maken. Het signaalpunt is daar een goed hulpmiddel bij.”

Als u vermoedt dat iemand eenzaam is, kan u uw zorgen delen via het signaalpunt. Een melding maken kan via signaalpunteenzaamheidridderkerk.nl of telefonisch via (0180) 447 434.

Foto: Gemeente Ridderkerk