Lokaal

Metropoolregio helpt Ridderkerk met veiliger verkeer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat meebetalen aan het veiliger maken van wegen en fietspaden in de 23 aangesloten gemeenten, waaronder Ridderkerk. Voorbeelden hiervan zijn het verbreden van fietspaden, het verwijderen van obstakels als paaltjes in de weg, het veiliger inrichten van 30-kilometerzones en het inrichten van schoolzones.

Doel is om het aantal slachtoffers van ongelukken en doden in het verkeer terug te dringen. ,,Negentig procent van de ongevallen heeft te maken met gedrag van verkeersdeelnemers. Dat kunnen we bijsturen door de infrastructuur te veranderen”, zegt de wethouder Peter Meij, in de metropoolregio verantwoordelijk voor verkeersveiligheid.

Kwart van de kosten

Het Rijk stelt de komende tien jaar in totaal € 500 miljoen beschikbaar om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt zelf nog 25 procent bij aan projecten van de aangesloten gemeenten. Daardoor betaalt een gemeente nog maar een kwart van de kosten zelf als zij een fietspad of weg aanpakt.

Meer slachtoffers

De situatie op de Nederlandse wegen en fietspaden is de afgelopen tijd verslechterd. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe. Gemiddeld komen elke dag twee mensen om het leven in het verkeer. Daarnaast raken jaarlijks ruim 20.000 mensen gewond in Nederland, waarvan 4300 in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Hard blijven rijden

Uit een analyse van de metropoolregio blijkt dat dit vooral komt door te smalle fietspaden, fietspaden met paaltjes of een slecht wegdek, slecht ingerichte paden en de slechte vormgeving van 30- en 50-kilometergebieden. Verder speelt te hard rijden in de bebouwde kom een grote rol bij ongelukken. Ook zijn er veel zorgen over de omgeving van scholen.

Foto: Gemeente Ridderkerk