Milieudienst DCMR doet onderzoek naar lood in bodem speelplaatsen

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch komt door eeuwenlang gebruik op veel plaatsen nog lood voor in de bodem. De DCMR Milieudienst Rijnmond doet hier in opdracht van de provincie en in overleg met de gemeenten en de GGD Rotterdam Rijnmond onderzoek naar.

Het gaat in Ridderkerk om 25 speelplaatsen . Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Vooral van jonge kinderen tot 6 jaar.

Speelplaatsen langs oudere dijken en in oudere wijken in kaart gebracht

De DCMR heeft samen met de gemeente speelplaatsen langs oudere dijken en in oudere wijken in kaart gebracht. Hier is de kans op lood in de bodem het grootst. Milieuadviesbureau ATKB onderzoekt deze speelplaatsen binnenkort. Het bureau maakt foto’s van de inrichting van de speelplaats en neemt indien nodig bodemmonsters. Bodemmonsters zijn nodig als kinderen op of rond de speelplaats in contact kunnen komen met de grond. Gedurende het onderzoek kunnen de speelplekken gewoon gebruikt worden. We verwachten de uitkomsten van het onderzoek half mei 2019. Op basis van de resultaten bekijken we of en waar maatregelen nodig zijn.

Meer informatie

Direct betrokken omwonenden en directies van kinderdagverblijven en scholen ontvangen van ons een brief met meer informatie. Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Kijk voor meer informatie op de website van de DCMR. Of neem contact op met het bodeminformatiepunt van de DCMR via info@dcmr.nl of telefonisch via (010) 246 8140 (tussen 10.00 en 12.00 uur). Heeft u vragen over lood en gezondheid? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, via (010) 433 9894.

Bron: Gemeente Ridderkerk