Minimaplatform zet zich in tegen armoede samen met gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Om te zorgen dat zij de juiste kennis bezitten over armoede, is in 2016 het Minimaplatform opgericht. Deze organisatie bestaat uit mensen die zelf in de armoede hebben gezeten of zitten en mensen die bijvoorbeeld werken in de schuldsanering. “We zijn onafhankelijk van gemeenten, maar kunnen wel meedenken en adviseren”, aldus voorzitter Ger Scholtens.

Het platform richt zich op mensen in de bijstand, met een participatie uitkering of in de  schuldhulpverlening. “Relatief veel mensen zitten daarin. Die hebben ook hulp nodig. Wat wij doen,  is dat we bij verandering van regelgeving om een advies worden gevraagd. Daarnaast kunnen we ook advies uitbrengen aan het college.” Een voorbeeld hiervan is corona. “Toen hebben we gekeken welke gevolgen het voor minima heeft. We signaleren daarbij ook wat er gebeurt bij nieuwe regelgeving of ontwikkelingen.”

Samenwerking

De samenwerking met de gemeente is goed, beaamt Scholtens. “Ze weten ons wel te vinden voor onderwerpen als bijzondere bijstand of de Ridderkerkpas. We hebben formeel adviesrecht en zo kunnen we beoordelen wat voor ons ligt.” Als het platform een goed advies geeft, wordt dat zichtbaar in de besluitvorming. “Er vloeien soms ideeën uit voort dat de gemeente denkt: ‘goede argumenten’, wat weer een aanleiding kan zijn om er opnieuw naar te kijken. Zo brengen wij ambtenaren en bestuursleden weer op ideeën. En natuurlijk worden er ook kritische vragen gesteld tijdens zo’n proces.” Een ander voorbeeld waarin het platform een actieve rol speelde, is het kwijtschelden van schulden van gemeentelijke belasting. “Dat is vorig jaar gebeurd. Zo hebben we indirect invloed uitgeoefend op wat er bij de gemeente gebeurt.”

Transparant

Ondanks dat hun functie puur adviserend is, voelt Scholtens zich wel serieus genomen. “Het is geven en nemen. De gemeente moet ook prioriteiten stellen en wij bekijken dingen vanuit de groep die we vertegenwoordigen. Ook wij moeten afwegingen maken.” Hij noemt twee pijlers voor een goede samenwerking. “Je moet ten eerste gehoord worden en ten tweede moet de gemeente transparant zijn over waarom ze bepaalde adviezen niet doorzetten.” De voorzitter geeft ook toe dat de tijd soms nog niet rijp is voor bepaalde ideeën. “Vorig jaar kwamen we met het idee om het resterende saldo van de Ridderkerkpas mee te nemen naar vorig jaar, maar dat was nog een brug te ver. Door corona konden mensen echter niets besteden in winkels waardoor de gemeente het idee toch doorzette.”  Zo worden bepaalde zaken even geparkeerd en daarna weer opgepakt.

Corona

Het platform houdt zich ook bezig met de pandemie. “Het is voor iedereen lastig te bevatten nu wat er tijdens de crisis gaat gebeuren. Als platform is het daarom belangrijk dat je nadenkt over de gevolgen op de termijn. Je kunt afwachten, je werk verliezen en in de financiële problemen komen, maar wij doen alvast een appel op de gemeente om na te denken over de gevolgen als alles weer normaler wordt.” Scholtens verwacht uiteindelijk een toestroom in de schuldhulpverlening. “Aanvragen voor een uitkering vragen ook weer capaciteit van de gemeente. Je moet in gesprek met elkaar over wat komende tijd belangrijk is. Zo zal eenzaamheid ook een onderwerp zijn om op te letten.”

Een ander actuele onderwerp waarover het platform zich buigt, is de toeslagenaffaire. “We hebben gevraagd hoeveel mensen er in Ridderkerk getroffen zijn en of de gemeente daar een rol in ziet voor zichzelf. Ik heb een achtergrond als coördinator bij Schuldhulpmaatje waarbij ik actief was in het vrijwilligersveld en dingen in gang zette, dus dat is voor mij makkelijk te vragen.” Behalve de gemeente Ridderkerk is ook de regelgeving in Den Haag betrokken. “We praten over schulden en hebben bestuurlijk overleg. Van de gemeente hoor je dan weer terug dat iets goed is opgepakt.”

Ondernemers

Als mensen in de problemen komen, moeten ze zich aanmelden en wordt er gekeken of ze binnen bepaalde criteria vallen. “Dat is voor ondernemers lastiger, want daar is schuldhulpverlening niet voor bedoeld. We hebben gesprekken gehad met zzp’ers met de vraag of ze liever zo doorgaan of dat je wellicht een uitkering moet aanvragen en dan wel je schulden kunt saneren.” Het aantal aanvragen daarvoor groeit volgens hem gestaag. “Wij proberen daar ook met mensen en organisaties een actieve rol in te spelen om mensen te helpen.” Scholtens denkt dat er op de lange termijn schulden zullen ontstaan. “Vaak gaat het eerst goed en dan volgt de klap. Ook niet iedereen durft hulp te vragen door schaamte. Ik denk dat de problemen zich zullen ophopen en dat nog meer mensen hun baan gaan verliezen.”

Preventie

Het platform heeft nog geen nieuw advies neergelegd, maar is wel in gesprek. “De resultaten daarvan zijn pas verderop in het jaar zichtbaar. We zijn ook bezig met organisaties om iets te creëren waar mensen met financiële problemen op kunnen terugvallen.” Andere punten voor 2021 zijn het herzien van een aantal regelingen van bijzondere bijstand en preventie. “Het is een wisselwerking. We hebben ook al tegen de gemeente gezegd om te zorgen dat mensen niet in de problemen komen. Vooral voor minima zijn kleine baantjes belangrijk. Komende tijd moet aandacht besteed worden aan hoe de zwijgende minderheid gefaciliteerd kan worden.”

Vrijwilligers

Het platform bestaat uit vrijwilligers met een relatie tot de materie. “Denk daarbij aan minima zelf of schuldhulpmaatjes.” Momenteel zijn ze met vijf personen. “Veel mensen hebben hiernaast ook nog een baan. Het werk is ook niet voor twee dagen. We overleggen elke maand en zijn bezig met het programma van dit jaar.” Wie zich wil inzetten voor het platform kan zich aanmelden via de site van de gemeente. “We zoeken niet alleen mensen die iets met het onderwerp hebben, maar ook personen die in het werkveld zitten van regelgeving en die vanuit de praktijk weten wat werkt of niet. Mensen die verstand hebben van laaggeletterdheid zijn ook welkom. We zijn altijd op zoek naar verbreding.”

Dit verhaal was te beluisteren bij het radioprogramma Prettig Weekend. Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Luister dan elke zaterdag naar Prettig Weekend van 10:00 tot 12:00 uur of luister naar de herhaling op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur via RTV Ridderkerk. Terugluisteren is ook mogelijk via ‘Uitzending gemist’ in de app of op de site.