Minister van Verkeer in Ridderkerk

Maandagochtend 7 december 2020 was minister Cora van Nieuwenhuizen eventjes in Ridderkerk. Dit in verband met de subsidie die de gemeente Ridderkerk krijgt voor verschillende verkeersveiligheidsprojecten.

In dit geval ging het specifiek om de rotonde die aangelegd gaat worden op de kruising Rijksstraatweg/Voorweg. Hier is veel druk verkeer, zowel van auto’s als ook van veel scholieren die hier op de fiets langs komen op de route naar Rotterdam. De verkeerssituatie is zeer onveilig en fietsers steken vaak verkeerd de kruising over. Een aanpassing in de vorm van een rotonde moet dit gaan ondervangen. De rotonde gaat ongeveer €400.000 kosten. Het zal helaas nog wel eventjes duren voor de rotonde hier gerealiseerd is.

Minister van Nieuwenhuizen is in Ridderkerk Rijsoord geboren en wilde daarom graag eens komen kijken naar de plannen welke door wethouder Peter Meij zijn aangedragen.

De wethouder zelf geeft aan dat het hier op de Rijksstraatweg een 50 km weg is en het een kwestie van gedrag is als fietsers zich niet aan de regels houden, maar wil als wethouder wel op verkeersveilig gedrag sturen. Daarom is een rotonde van belang. Zeker met het oog op de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard welke alleen maar meer verkeer op deze plaats zal genereren.

De gemeente Ridderkerk heeft van het Ministerie van I&W subsidie toekend gekregen om de komende jaren aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid binnen de gemeente. De subsidie is onderdeel van de stimuleringsregeling als uitvoering op de Strategische Plan Verkeersveiligheid en het Landelijke Actie Plan Verkeersveiligheid. De gemeente krijgt subsidie voor o.a. het aanbrengen van as- en kantmarkering op fietspaden, het verwijderen van fietspaaltjes, het aanleggen van drempel en kruispunt plateau’s, het aanleggen van uitritconstructies tussen 30 km per uur en 50 km per uur wegen, het afwaarderen van 50 km per uur wegen naar 30 km per uur wegen e.d. De maatregelen zullen tussen nu en 2025 uitgevoerd worden.

Het hele gesprek met minister en wethouder is zaterdagochtend 12 december op Radio Ridderkerk te beluisteren in het programma Prettig Weekend, tussen 10 en 12 uur.

Door: Aad Hoogendijk | Foto’s: Jos Wesdijk