Lokaal

Motie aangenomen voor een nog veiliger Ridderkerk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2022 presenteerden Partij 18PLUS en VVD een motie om de Algemene Plaatselijke Verordening van Ridderkerk op twee belangrijke punten aan te vullen. Na enig debat over de exacte inhoud van de motie, vroegen de partijen aan de burgemeester onderzoek te doen naar twee wijzigingen:

  • ten eerste of het mogelijk is een artikel op te stellen waarmee in bepaalde gebieden een groepsverbod kan worden ingesteld.
  • ten tweede willen de partijen graag een onderzoek naar de mogelijkheid om op te treden tegen online oproepen tot rellen en andere ongeregeldheden. Partij SGP diende de motie mede in.

Tijdens de raadsvergadering is de motie aangenomen.

De indieners van de motie vinden het van groot belang dat de discussie gevoerd wordt over de dreiging die steeds vaker uitgaat van groepsvorming en online oproepen.

Jeroen van Neuren van Partij 18PLUS verwoordt het als volgt: “Zeker nu het weer eerder donker wordt, voelen mensen zich niet altijd even veilig op straat als groepen die hinderlijk of intimiderend gedrag vertonen, zich ophouden bij winkelcentra of in parken. Het is dan goed om te weten dat er ingegrepen kan worden, waardoor mensen zich veilig genoeg voelen en prettig over straat kunnen.” 

Linda Klaver, fractievoorzitter VVD Ridderkerk, vult aan: “De digitalisering gaat heel snel nu en dat leidt ertoe dat een deel van ons leven steeds meer online plaatsvindt. Dat is aan de ene kant heel prettig en makkelijk, maar aan de andere kant gebeurt daar dus ook van alles waarvan we vinden dat het niet kan, zoals oproepen tot rellen schoppen of vandalisme. We moeten niet naïef zijn en denken dat zoiets bij ons in Ridderkerk niet voorkomt. Veel andere gemeenten zijn nu ook bezig met het opstellen van regels om online oproepen tot rellen tegen te gaan.”

Eerder dit jaar kondigde het ministerie van Justitie en Veiligheid aan dat er een landelijke handreiking komt voor de mogelijkheid in te grijpen bij online oproepen. Deze laat echter te lang op zich wachten.