Motie messenverbod en preventief fouilleren aangenomen in Ridderkerk

Tijdens  de raadsvergadering  van donderdag 13 februari 2020 werd een verzoek van Partij 18 Plus gehonoreerd om een interpellatie te houden. Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit naar aanleiding van het steekincident op 31 januari nabij het Gemini College.

Burgemeester Anny Attema ging uitgebreid op de vragen in en zij zal nooit accepteren dat steekincidenten in Ridderkerk normaal worden. Het is ook een taak van de ouders om hun kinderen goed in de gaten te houden wat zij op sociale media en op straat uitspoken. In verband met de jonge leeftijd van het slachtoffer en privacy redenen kon zij geen status update van zijn gezondheid geven. Over de dader kon ook geen mededelingen worden gedaan omdat het onderzoek nog in volle gang is.

Daarnaast heeft Partij 18PLUS de afgelopen weken gewerkt aan een motie voor een messenverbod op en rondom scholen, sportparken en winkelgebieden. Met dit verbod wordt het dragen van messen, welke volgens de landelijke wetgeving een ieder in bezit mag hebben, in deze gebieden verboden.

Deze motie is nu gecombineerd met een motie van Leefbaar Ridderkerk voor het aanwijzen van veiligheidsrisico gebieden waar toezichthouders preventief kunnen fouilleren. Preventief fouilleren kan door de burgemeester ingezet worden .

Farahnaz Fräser van D’66 was bang dat het aannemen van deze motie symbool politiek zal zijn. Dit werd door fel door Kees van der Duijn Schouten van SGP bestreden. Burgemeester Anny Attema maakt dat niet uit en wil alleen maar dit probleem met het juiste wettelijk gereedschap krachtig aanpakken.

Deze gecombineerde motie is uiteindelijk bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Ridderkerk en alleen Groenlinks stemde tegen. Ridderkerk gaat dus een messenverbod en de mogelijkheid van preventief fouilleren in de APV opnemen.