Lokaal

Multifunctionele campus voor Ridderkerkse jeugd

Pal naast het Gemini College werkt Gemeente Ridderkerk hard aan de realisatie van een nieuw gebouw. Hierin worden jongerencentrum De Loods en de jongerensoos van Facet, poppodium De Gooth, ToBe en RTV-Ridderkerk gezamenlijk gehuisvest.

In het Cultuur-, Onderwijs- en Mediagebouw (COM- gebouw) komt ook de uitbreiding van het Gemini College. Zo ontstaat er straks een plek voor de Ridderkerkse jeugd met een groene campus, cultureel centrum en sportfaciliteiten. In de toekomst staat er op de huidige locaties van zowel de Loods/Gooth als RTV-Ridderkerk nieuwbouw gepland. Om die reden verhuizen De Loods, De Gooth en RTV-Ridderkerk naar het nieuwe gebouw.

Ook het Gemini College wordt uitgebreid. Het nieuwe gebouw is namelijk te klein om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Zodra de nieuwe uitbreiding gereed is, kunnen alle leerlingen over van de oude locatie naar de locatie aan de Sportlaan. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw rond de zomer van 2024 beginnen. Het doel is dat er in de kerstvakantie van 2025 kan worden verhuisd.

Uitvoering

Met de gezamenlijke locatie voor De Loods, de jongerensoos, De Gooth, ToBe, RTV-Ridderkerk en het Gemini College, wordt ook de samenwerking tussen de partijen gestimuleerd. Wel krijgen deze voorzieningen een eigen plek in het COM-gebouw. Deze ruimtes worden geluidswerend ontworpen, om geluidsoverlast naar elkaar en de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Ook krijgen de organisaties een eigen ingang. Zo blijft de eigen identiteit van de organisaties behouden en is van buitenaf zichtbaar wie er in het gebouw te vinden zijn. Zoals op de afbeelding te zien is, wordt de hoofddraagconstructie in hout uitgevoerd, zodat het nieuwe gebouw een duurzaam karakter krijgt.