Nationale ombudsman helpt ook Ridderkerk

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen hoopt weinig nodig te zijn in Ridderkerk. Vorige week dinsdag vertelde hij in een commissiebijeenkomst over zijn werk.

Bijna alle Ridderkerkse politieke partijen waren daarbij aanwezig. Reinier van Zutphen is de ombudsman van Ridderkerk. Wie een klacht heeft, maar hier met de gemeente niet uitkomt, kan bij hem aankloppen. Van Zutphen hoopt zelden in beeld te komen, omdat dat betekent dat inwoners goed geholpen worden en klachten goed opgelost worden. Hij benadrukte dat elke bestuurder en elke ambtenaar in feite een ombudsfunctie heeft: het is zijn of haar taak om te kijken of een inwoners tevreden is en goed geholpen wordt en het is zijn/haar taak klachten goed op te lossen.

Dienstverlening

Als u een klacht heeft over de gemeente, kunt u die indienen bij de gemeente zelf. De gemeente is altijd eerst zelf verantwoordelijk voor een goede klachtafhandeling. Maar als u er samen niet uitkomt, kan dat ook bij de nationale om- budsman. Hij handelt de klacht dan af.

Bij de nationale ombudsman kunt u ook vragen stellen over de gemeentelijke dienstverlening. De ombudsman kan u doorverwijzen naar de juiste contactpersoon of het juiste loket binnen de gemeente.

Als een klacht zich ervoor leent, bemiddelt hij tussen u en de gemeente. Als hij veel klachten ontvangt over hetzelfde onderwerp, gaat hij met de gemeente in ge- sprek over hoe de eigen klachtafhandeling kan verbeteren.

De meeste meldingen gaan over zaken die mensen direct raken: Wmo-zaken, bijstand, overlast en vergunningen. Veel mensen bellen omdat ze informatie niet kunnen vinden of omdat informatie niet compleet of onduidelijk is. Ook bellen mensen als ze de gemeente niet (goed) kunnen bereiken of wanneer een reactietermijn is verstreken. In 90 tot 95 procent kan het probleem snel worden opgelost zonder dat verder onderzoek nodig is.

Heeft u een klacht of een vraag over gemeentelijke dienstverle- ning? Bel dan (0800) 333 5555. U kunt uw klacht ook melden via het klachtenformulier op nationaleombudsman.nl.

Foto: Gemeente Ridderkerk