Natuurlijke speeltuintjes in woonwijken

In de periode 2019-2020 zijn in totaal 13 speelplaatsjes opnieuw ingericht in de wijken Bolnes, Drievliet, Het Zand, Rijsoord/Verenambacht en West. Aan de bewoners en de kinderen is de mogelijkheid geboden om mee te denken over de nieuwe inrichting van de speelplek. Hierbij konden er vrij en zonder kaders ideeën ingediend worden.

Bij geen enkele speelplek is het natuurlijk spelen (waarbij kinderen zonder speeltoestellen met en in de natuur kunnen spelen) als idee ingediend.

De suggestie van ChristenUnie om meer wijk speeltuintjes om te vormen tot natuurlijke speeltuintjes wordt meegenomen in het te herziene speelbeleid. Blijkt er vanuit de inwoners behoefte aan natuurlijke speeltuintjes dan wordt dit bij de verdere uitwerking van het ontwerp van het speeltuintje meegenomen.

De afronding van het nieuwe speelbeleid is gepland in het 3e kwartaal van 2021. Hierin wordt aandacht besteed aan natuurlijk spelen. In het speelbeleid zal naast de traditionele aanpak van voldoende speelplekken voor de diverse leeftijdsgroepen van kinderen ook aandacht besteed worden aan de
samenhang in de uitvoering met benodigde voorzieningen vanuit “Sport en Bewegen“.