Natuurvereniging Eiland IJsselmonde benoemt nieuwe ereleden

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 31 maart jl. heeft het bestuur van de natuurvereniging voorgesteld twee leden te benoemen tot ereleden. Het betreft de leden Aart van Dragt en Christa Groshart vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging. Op de foto boven wordt Aart van Dragt benoemd tot erelid. Christa Groshart was niet aanwezig tijdens de vergadering vanwege andere verplichtingen.

50 jarig bestaan

Rond acht uur werd de vergadering officieel geopend en was er een minuut stilte voor recent overleden erelid Jan Visser. 

Nadat de reguliere agenda was behandeld werd uitleg gegeven over de activiteiten die het bestuur dit jaar heeft gepland voor de viering van 50 jaar N.V.IJ. (Natuurvereniging IJsselmonde).

Vervolgens kregen de aanwezigen het boekje “25 wandelroutes op eiland IJsselmonde voor alle seizoenen”, samengesteld en geschreven door Aart van Dragt vanwege het jubileum.

Tot slot van de officiële vergadering gaf de voorzitter, Hans Olthoff, aan dat het bestuur twee leden wilde voordragen voor het ere lidmaatschap, Aart van Dragt en Christa Groshart.

De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met deze benoemingen tot erelid van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde in het jubileumjaar 2022.

Foto: Hans Olthoff: