Lokaal

Nieuw boekje ‘Scheepswerf De Groot & Van Vliet: werfverhalen’ verkrijgbaar

Vorige week verscheen het 71ste deeltje in de serie over de historie van Ridderkerk, die de Stichting Oud Ridderkerk twee keer per jaar uitbrengt. Deze keer werd gekozen voor een boekje over de scheepswerf De Groot & van Vliet. De geschiedenis van dit in 1989 gesloten en eens zo florerend bedrijf is in dit boekje beschreven.

Huib van Vliet, (nazaat van de naamgever van deze werf) is uitgebreid in de archieven gedoken en heeft niet alleen  verhalen over prachtige schepen, die daar gebouwd werden, maar ook schrijnende vertellingen over de werkomstandigheden en beloning van de werklui aan het begin van de 20ste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd alles beter geregeld en Huib vertelt op bevlogen en zeer vermakelijke wijze over de bedrijfsschool, de personeelsvereniging,  de werktijden, de arbeidskrachten uit Spanje en hun huisvesting en zo veel meer.

Een episode in de Ridderkerkse scheepsbouw geschiedenis, die hierin tastbaar en niet vergeten wordt.

Belangstellenden kunnen het voor Euro 4,00 aan de balie van de Oudheidkamer kopen.