Lokaal

Nieuw college voor Ridderkerk

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft donderdagavond een nieuw college gekozen. Als eerste overhandigde Henk van Os (Partij 18PLUS) aan burgemeester Anny Attema het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’ van Partij 18PLUS, SGP, EVR, CDA en ChristenUnie.

Het werd laat omdat er lang werd gedebatteerd over het Collegeakkoord. Het vele publiek moest lang wachten voor de verkiezing van de wethouders plaatsvond. Dit is een geheime stemming, alle raadsleden moeten per genomineerde kandidaat een stem uitbrengen. Vijf ronden stemmen dus.

Het tijdelijke stemburo wat hiervoor nodig was bestond uit de burgemeester en de griffier. Zij moesten dus 5 x 28 stemmen tellen omdat dhr Soffree van de PvdA niet aanwezig was.

De uitslagen:

 • 1e nominatie Henk van Os, 28 uitgebrachte stemmen, 4 niet geldige stemmen, 19 voor en 5 tegen
 • 2e nominatie Volbregt Smit, 28 uitgebrachte stemmen, 3 niet geldig, 23 voor en 2 tegen
 • 3e nominatie Cora van Vliet, 28 uitgebrachte stemmen, 0 niet geldig, 18 voor en 7 tegen, 3 stemmen voor Laurens Franzen
 • 4e nominatie, Peter Meij, 28 uitgebrachte stemmen, 3 niet geldig, 18 voor en 6 tegen, 1 stem voor Victor Mijnders
 • 5e nominatie, Marten Japenga, 28 uitgebrachte stemmen, 0 niet geldig, 18 voor en 9 tegen, 1 stem voor Robert Kooijman

Gesteund door een meerderheid mochten Henk van Os (Partij 18 PLUS), Volbregt Smit (SGP), Cora van Vliet (Echt voor Ridderkerk), Peter Meij (CDA) en Marten Japenga (ChristenUnie) achter de collegetafel plaatsnemen.

Even daarvoor werden de benoemde wethouders door de burgemeester in de bloemen gezet. Het nieuwe college bestaat uit vier fulltime wethouders en één deeltijdwethouder voor 0,6 fte. De oppositie stemde unaniem tegen de extra kosten die hiermee gemoeid zijn. De tegenstanders zijn van mening dat het al het werk heel goed over vijf mensen voor maximaal vier fte te verdelen zou zijn geweest.

De opengevallen plaatsen in de gemeenteraad zijn ingenomen door Pascal Slaa voor Partij18Plus en Jim Kloos voor EVR.

Update: Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk heeft vrijdag in zijn eerste vergadering, het constituerend beraad, de portefeuilles verdeeld.

 • Burgemeester Anny Attema heeft de portefeuille openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke coördinatie en samenwerking, toezicht en handhaving.
 • Wethouder Henk van Os (Partij 18PLUS) is de eerste locoburgemeester met in zijn portefeuille economie, bedrijfsvoering, sport en dierenwelzijn.
 • Wethouder Volbregt Smit (SGP, tweede locoburgemeester) heeft de portefeuille financiën, grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.
 • Wethouder Cora van Vliet (EVR, derde locoburgemeester) beheert de portefeuille wijkteams, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet (werk en inkomen), volksgezondheid en onderwijs.
 • Wethouder Peter Meij (CDA, vierde locoburgemeester) heeft de portefeuille verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte en cultureel erfgoed.
 • Wethouder Marten Japenga (ChristenUnie, vijfde locoburgemeester) heeft de portefeuille welzijn, milieu en duurzaamheid/circulaire economie, cultuur, burger- en overheidsparticipatie en leefbaarheid in de wijken.

Foto’s: Eric Harreman en Jos Westdijk