Lokaal

Nieuw infobord voor Es in Bolnes

Langs het water, op de hoek met de Rijnsingel in Bolnes, staat een boom, een Gewone Es, ofwel een Fraxinus Excelsior. Deze boom werd 25 jaar geleden geplant door het oudste en het jongste lid van de afdeling Bolnes van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Op dinsdag 7 november 2022 is door Erica Haas, het toenmalige jongste lid, een mooi bord met informatie over deze boom onthuld namens de Vrouwen van Nu. 

In april 1997 bestond de Zuid-Hollandse afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen zestig jaar. Als symbool voor de groei van de bond werd gekozen voor een boom, die werd geschonken aan de gemeente Ridderkerk. De boom, een Gewone Es, wordt gekenmerkt door een niet te stuiten levenskracht. Hij kreeg een plaatsje aan het water, op de hoek van de Rijnsingel-Benedenrijweg. De schep werd destijds gehanteerd door de leden A. J. van der Wilt-Kandel en H.C (Erica) Haas-Dekker. Ter herinnering werd een klein bordje bij het boompje geplaatst. De boom is inmiddels uitgegroeid tot een fors exemplaar. Hij staat als nummer 24 genoteerd in het boekje Bomenwandeling Bolnes, samengesteld door Aart van Dragt en uitgegeven door de Stichting Buurtpreventie Bolnes (BB). Om deze Bomenwandeling beter onder de aandacht te brengen van de wandelaars plaats de BB de komende tijd zeven informatieborden bij bijzondere bomen in deze wandelroute, ter vervanging van de oude bordjes.  Erica Haas, nog steeds lid van de vrouwenbond, die nu Vrouwen van Nu Bolnes heet, werd uitgenodigd het eerste bord officieel te onthullen. Zij stemde hier in en werd op het moment suprême bijgestaan door een aantal leden.   “Wij vonden het een leuk idee haar hiervoor uit te nodigen”, aldus Toon Huizer, voorzitter van BB.  Wie interesse heeft in de Bomenwandeling Bolnes kan voor het boekje terecht bij BB via buurtpreventiebolnes@gmail.com

Tekst en foto’s: Lida Saaij