Nieuw Integraal Accommodatieplan gepresenteerd

Hoe kunnen scholen, gymzalen en sportaccommodaties – allemaal eigendom van de gemeente – op de beste en efficiëntste manier worden benut door de inwoners? Die vraag wordt beantwoord in de nieuwe versie van het Integraal Accommodatieplan (IAP) ), die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

,,Dit is één van de speerpunten uit ons collegeprogramma 2018-2022. Ik ben erg tevreden met het plan. We hebben met elkaar creatieve oplossingen bedacht”, zegt wethouder Henk van Os.

Het plan geeft ook antwoord op de vraag hoe de gemeentelijke accommodaties zo goed mogelijk over de gemeente kunnen worden verspreid. Zo worden deze voorzieningen zo intensief mogelijk gebruikt en wordt het geld van de gemeente op de beste manier besteed.

Dit is een uitgebreid plan waarin diverse aanpassingen naar voren komen, zo krijgen de scholen De Wingerd, De Noord en het Geminicollege een nieuw gebouw, als eerste is De Wingerd aan de beurt, De Noord volgt later en dit nieuwe gebouw zal een eigen gymvloer krijgen.

Gemini College

Een opvallend element uit het plan is de nieuwbouw van het Gemini College. Deze school krijgt een plek op het huidige hoofdveld van RVVH. De luchtkwaliteit en geluidsbelasting, de goede bereikbaarheid, de ligging ten opzichte van zwembad De Fakkel en de nog altijd bestaande reservering van het tramtracé geven hiervoor de doorslag. Dit betekent wel dat het sportpark opnieuw ingericht moet worden. Hierin wordt onder meer een nieuw hoofdveld met bijbehorende tribune voor RVVH meegenomen. Het nieuwe Gemini College kan in augustus 2022 klaar zijn. “Het Gemini College en RVVH zijn heel content met deze oplossing’’, weet de wethouder.

Ook de nieuwe locatie voor het Geminicollege krijgt een nieuwe gymzaal, groter dan de huidige gymzalen bij het Geminicollege.

Gymzalen

De gymzalen aan de PC Hooftstraat en de Da Costalaan worden gesloopt, deze laatste worden vervangen voor een nieuwe gymzaal in het PC Hooftpark. Het aantal vloeren waarop gesport kan worden blijft hierdoor gelijk. Er wordt al snel een aanvang gemaakt met het slopen van de Beverbol welke nu leeg staat.

De Beverbol

Sporthal Drievliet

Sporthal Drievliet blijft op de huidige locatie en zal worden gerenoveerd, de plannen om deze hal te verplaatsen naar de driehoek het Zand komen dus te vervallen.

Oost

Het vernieuwde accommodatieplan gaat ook in op de gebiedsvisie Plein Oost. Nieuwbouw voor basisschool De Wingerd en buitenschoolse opvang SKR Oosterhonk zijn daar onderdeel van.

Platanenstraat 6

Er was eerder sprake van het slopen van het schoolgebouw aan de Platanenstraat 6, dit wordt niet gedaan, deze locatie wordt gebruikt om kinderen onder te brengen van De Wingerd tijdens de nieuwbouw en ook Het Zonnekind maakt nog gebruik van de gymlocatie tot het nieuwe Geminicollege in gebruik is genomen (verwacht na de zomervakantie 2022).
Hierna zal een beslissing worden genomen over de locatie Platanenstraat 6.

Jongeren

Rond de komende jaarwisseling kan de gemeenteraad een voorstel verwachten over een nieuwe plek voor jongerencentrum de Loods en jongerensociëteit de Gooth op sportpark Ridderkerk. In dit voorstel is nadrukkelijke aandacht voor participatie van alle belanghebbenden, zoals gebruikers en omwonenden.

Sportverenigingen

Er wordt gekeken naar een oplossing voor de Ridderkerk Rowdies, hun accommodatie is eigenlijk te klein en kan lastig worden uitgebreid naar het naastliggende grasveld omdat daar een hogedruk gasleiding onder ligt.

Ook voor RLTC, VV Bolnes en de VDH Kringloopgroep in Bolnes word gekeken naar een oplossing, met deze verenigingen wordt gesproken om naar een gezamenlijk clubgebouw te kunnen gaan. Nu zijn daar diverse problemen onder andere het parkeren, slechte openbare verlichting en de oude velden van KV Bolnes kunnen dan opnieuw ingepast worden.

De gemeenteraad behandelt het plan op 13 juni 2019. De commissie Samen Leven praat erover op donderdag 6 juni. De vaststelling van het geactualiseerde IAP door de gemeenteraad, is tevens de start van de uitwerking van de afzonderlijke projecten inclusief de participatie.