Lokaal

Nieuw pand Islamitisch Centrum geopend

Op donderdag 1 juni 2023 is het vernieuwd Islamitisch Centrum Ridderkerk geopend in aanwezigheid van burgemeester Oosterwijk en wethouder Piena. 

Na een openingswoordje van ceremoniemeester Recep Aka was er tijd voor een gebed en diverse speeches van diverse genodigden. Onder de speechers waren de voorzitter van de Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk Seyit Askin en burgemeester Marco Oosterwijk. 


In zijn speech sprak Seyit Askin over het ontstaan van het Islamitisch Centrum bijna 30 jaar geleden en de veranderingen met de huidige tijd. Zo zijn er, naast de oorspronkelijke religieuze activiteiten, nieuwe initiatieven ontwikkeld en zal de stichting de samenwerking aangaan met de Stichting Witte Lelie en Stichting Tulp.

Burgemeester Marco Oosterwijk feliciteerde in zijn speech de stichting met het mooie gebouw en de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Ook sprak hij over met elkaar in gesprek blijven, verbinding zoeken en samenwerken. Daarom was hij verheugd om te zien dat er ook al vele buurtbewoners van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt om bij de opening aanwezig te zijn. 

Na het uitdelen van plaquettes aan de sprekers werd het officiële gedeelte afgesloten met het doorknippen van een lint bij de ingang van het gebouw waarna er een rondleiding werd gegeven.


In een zijvleugel van het pand zal de Stichting Witte Lelie kinderopvang aan gaan bieden. Stichting Tulp zal vooral sociale, culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten aanbieden. In het pand hebben zij onder andere verblijfsruimtes voor 30 studenten die in de regio een HBO- of universitaire studie volgen. Ook zoekt de stichting nadrukkelijk de verbinding met de eigen achterban, de buurt, gemeente en lokale bedrijven en organisaties. 

De festiviteiten duren nog tot en met zondag 4 juni 2023.

Foto’s: Jos Wesdijk
Wendy Harreman