Nieuw wijkprogramma voor Drievliet Het Zand

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het nieuwe wijkprogramma voor Drievliet Het Zand. Op dinsdag 5 maart presenteert de gemeente u het concept. Leden van het college en de projectgroep gaan dan graag met u in gesprek over de onderwerpen die u belangrijk vindt in het wijkprogramma.

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in ’t Ronde Sant (Hugo de Groothof 1). Tussen 19.30 en 20.00 uur wordt het concept wijkprogramma gepresenteerd. Vervolgens is er tot 21.00 uur tijd voor een gesprek en het stellen van vragen.

Voor en door de wijk

Het wijkprogramma beschrijft wat wijkbewoners, organisaties en gemeente willen met de sociale omgeving zoals de maatschappelijke voorzieningen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ook de plannen op het gebied van de fysieke ruimte, zoals straten, groen, water, huizen en andere gebouwen worden in het wijkprogramma vermeld.

In het programma zijn acties opgenomen waar bewoners en organisaties in de wijk en de gemeente de komende jaren aan gaan werken. Een uitgewerkt programma voor de wijk, door de wijk.

Verschillende partners hebben met elkaar samengewerkt aan het wijkprogramma: een afvaardiging uit het wijkoverleg, medewerkers van Facet, Woonvisie, politie en de gemeente Ridderkerk. Gesprekken met inwoners en organisaties, een enquête en twee inwonersavonden hebben waardevolle informatie opgeleverd voor het programma.