Nieuwbouw Driemaster aan Platanenstraat Ridderkerk

Basisschool De Driemaster krijgt, als de gemeenteraad dit op 24 februari besluit, een nieuw gebouw voor zes groepen aan de Platanenstraat in de wijk West.

Het voorstel is een nieuw Integraal KindCentrum (IKC), waarin ook huisvesting voor christelijke kinderopvangorganisatie To Be Kind wordt gerealiseerd. To Be Kind is nieuw in Ridderkerk. De Driemaster was sinds 1967 aan de Randweg 3 gevestigd. Het plan was dat het nieuwe gebouw op deze locatie zou komen. Daarom verhuisde de school in 2020 tijdelijk naar een leegstaand schoolgebouw aan de Platanenstraat 6. Uit onderzoek door de gemeente en het schoolbestuur bleek dat nieuwbouw aan de Platanenstraat een betere optie is. Het gebouw aan de Randweg wordt weer eigendom van de gemeente. Voor deze locatie zijn op dit moment geen plannen bekend. 

Planning

Het nieuwe schoolgebouw komt op het schoolplein naast het bestaande gebouw. De school kan tijdens de nieuwbouwwerkzaamheden gebruik blijven maken van het gebouw. Het plan voor aanpassingen van het openbare gebied, een alternatief voor het speelplein en eventuele aanpassingen aan stoepen en parkeerplaatsen moet nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting wordt dit jaar het definitieve ontwerp van het gebouw gemaakt en wordt het IKC in 2023 gerealiseerd. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 10 februari 2022 in de commissie Samen Leven en op donderdag 24 februari in de raadsvergadering.

Foto: Gemeente Ridderkerk