Lokaal

Nieuwbouw Noord en Wingerd stap dichterbij

Door het akkoord van de gemeenteraad donderdag 29 juni 2023 op tijdelijke huisvesting voor leerlingen van OBS De Noord en CBS De Wingerd, is de nieuwbouw van beide basisscholen weer een stap dichterbij.

Tijdelijke huisvesting

Beide scholen in de wijk Oost maken, na elkaar, gebruik van dezelfde tijdelijke huisvesting. Eerst gaat een aantal groepen van De Noord naar Trefpunt Oost aan De Genestetstraat. Het grootste deel gaat naar noodlokalen aan de P.C. Hooftstraat. Na de verhuizing van De Noord naar hun nieuwe gebouw, gaan leerlingen van De Wingerd gebruik maken van zowel Trefpunt Oost als de noodlokalen.

Noodlokalen

De aanbesteding voor de noodlokalen is opgestart. Als er genoeg noodlokalen beschikbaar zijn, worden deze voor de kerst aan de P.C. Hooftstraat geplaatst. Dan kunnen de sloop en de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum De Noord in het eerste kwartaal van 2024 starten. Het doel is om in het tweede kwartaal van 2025 naar de nieuwbouw te verhuizen. 

Hierna kan basisschool De Wingerd tijdelijk gehuisvest worden. De leerlingen van De Wingerd kunnen dan in de zomer van 2026 naar de nieuwbouw verhuizen. De tijdelijke huisvesting wordt dan weer afgebroken.