Lokaal

Nieuwbouw van twee integrale kindcentra in wijk Oost

In Ridderkerk wordt gewerkt aan twee nieuwbouwprojecten in wijk Oost. Basisscholen De Noord en De Wingerd krijgen allebei een nieuw gebouw.

De nieuwe gebouwen worden Integrale Kind Centra (IKC) met ruimte voor de scholen en voor kinderopvang. Bij De Wingerd komt er ook een wijkcentrum in het gebouw en is de voorlopige naam: Kind- en Wijk Centrum (KWC). De bouw van beide projecten is nog niet gestart. Op dit moment wordt er, in samenwerking met alle betrokkenen, hard gewerkt aan beide ontwerpen.

IKC De Noord

IKC De Noord komt aan de Bilderdijklaan. In dit gebouw is plaats voor basisschool De Noord, Yes! Kinderopvang en een gymzaal. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde plek als de huidige school en komt daardoor in een groene omgeving te staan. Waarschijnlijk start de sloop van het oude gebouw na de zomervakantie. Eind 2022 start de bouw, die ongeveer een jaar zal duren. Tijdens de bouw is de school tijdelijk gehuisvest bij de P.C. Hooftstraat. Een impressie van het ontwerp voor het nieuw gebouw van De Noord staat op de afbeelding bovenaan.

Duurzaamheid staat centraal bij IKC De Noord. Zo wordt het dak deels bedekt met sedum (plantjes) en zonnepanelen. Ook komt er een warmtepomp in het nieuwe gebouw. Daarnaast is er bij de speelplaatsen veel aandacht voor de natuurlijke omgeving. De nieuwe gymzaal wordt niet alleen door De Noord en De Wingerd gebruikt, maar straks ook door tafeltennisvereniging Taveri en judovereniging To Uchi.

KWC De Wingerd

Het nieuwe Kind- en Wijk Centrum De Wingerd komt aan de Da Costalaan en De Mérodelaan. In het nieuwe KWC is er straks ruimte voor basisschool De Wingerd, Kinderopvang SKR en een wijkcentrum voor Stichting Wijkactiviteiten Oost (WAVO).

Een impressie van hoe het nieuwe gebouw van De Wingerd er uit komt te zien.

Naast het huidige schoolgebouw wordt een nieuw gedeelte aangebouwd voor De Wingerd en de kinderopvang. Daarna wordt het bestaande gebouw gerenoveerd tot wijkcentrum. De bouw start in de zomer. Een belangrijk meerwaarde van KWC De Wingerd is de samenwerking van de drie partners in het nieuwe gebouw. Zij hebben hun eigen plek, maar er zijn ook gezamenlijke ruimtes die door kinderen, leerlingen en wijkbewoners gebruikt zullen worden. Zo kunnen de partners makkelijk samenwerken.

Afbeeldingen: Gemeente Ridderkerk