Lokaal

Nieuwe afspraken met Facet Ridderkerk

De gemeente heeft met stichting Facet Ridderkerk nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van welzijn. Facet is de belangrijkste uitvoerder van het gemeentelijk welzijnsbeleid.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst, met een looptijd van vier jaar, werd ondertekend door Facet-directeur Annemarie de Knegt en wethouder Fleur Stip.

Facet Ridderkerk biedt diensten en ondersteuning aan voor alle inwoners van Ridderkerk, van nul tot honderd. De activiteiten en diensten zijn erop gericht de kracht van de inwoners te versterken, zodat iedereen met zijn eigen talenten mee kan doen.

Iedereen kan bij Facet terecht voor bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning (Facet Mantelzorg), vrijwilligersondersteuning (Facet Vrijwilligerssteunpunt), service- en gemaksdiensten, ouderenadvisering, de Formulierenbrigade, opbouwwerk, Buurtbemiddeling, de Brede School, jongerenwerk, sportstimulering en sociaal beheer.

Op de website van Facet Ridderkerk is meer informatie te vinden over het aanbod.

Foto: Gemeente Ridderkerk