Nieuwe asielboot aangemeerd in haven Ridderkerk

Deze week is het passagiersschip Calypso aangemeerd in de haven van Ridderkerk. Dit schip wordt de komende maanden ingezet voor wederom opvang van asielzoekers in Ridderkerk. Zaterdag 9 juli 2022 zijn de eerste asielzoekers gearriveerd op het schip.

De landelijke behoefte aan noodopvang van asielzoekers blijft onverminderd hoog. Ridderkerk heeft daarom van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek ontvangen om opnieuw te helpen bij het tijdelijk opvangen van asielzoekers. Op basis van eerdere ervaringen is besloten om de haven aan te wijzen als locatie.

Het schip, de Calypso, is dinsdag 5 juli 2022 aangemeerd aan de passantensteiger voor de binnenvaart in de haven van Ridderkerk. Op het asielschip kan het COA aan maximaal honderd asielzoekers opvang bieden voor een periode van vooralsnog drie maanden.

Burgemeester Anny Attema: “We hebben als gemeenten samen de verantwoordelijkheid om de druk op het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Samen met alle betrokkenen doen we ons uiterste best om ook deze opvangperiode voorspoedig te laten verlopen. Voorspoedig voor de gemeente Ridderkerk, maar zeker ook voor de asielzoekers.”

Er is een beheerscommissie ingesteld waarin de belanghebbenden uit de direct omgeving samenkomen met de gemeente en de politie, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden.

Het speciale mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl is de komende periode actief. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.

Eerdere opvang asielboot De Holland

Op 19 november 2021 was het passagiersschip De Holland aangemeerd in de haven Ridderkerk. Dit schip werd toen ook al ingezet voor opvang van asielzoekers in Ridderkerk. Het schip ‘De Holland’, waarop ruim zestig vluchtelingen waren gehuisvest, verliet begin februari 2022 de haven van Ridderkerk. De opvang van de ruim zestig mannen uit Jemen en Syrië was op een goede wijze verlopen. Dat was mede te danken aan de inzet van vele Ridderkerkers en Ridderkerkse instellingen, zoals Facet Ridderkerk, Stichting Integratie Ridderkerk, kerken, politie, de BOA’s, brandweer en Waterschap Hollandse Delta.

Foto’s: Wessel Dekker