Lokaal

Nieuwe beheerder voor Crezéepolder

De Crezéepolder bij Ridderkerk krijgt een nieuwe beheerder: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. De plannen van de stichting zijn bij een aanbesteding als beste beoordeeld om de bijzondere natuur in stand te houden.

In het voorjaar van 2018 maakte de provincie bekend op zoek te zijn naar een nieuwe beheerder en eigenaar voor de Crezéepolder. Doel was een partij te vinden die ervaring heeft met het beheer van de bijzondere getijdennatuur, die de natuur verder kan ontwikkelen en de beleefbaarheid van het gebied kan vergroten. De provincie heeft de Crezéepolder twee jaar terug omgevormd van landbouwgebied naar natuurgebied, maar heeft zelf niet de materialen en het personeel om het gebied te blijven beheren. Daarom werd een openbare aanbesteding uitgeschreven.

Natuur dichterbij

De beoordelingscommisie bestond uit vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Ze zijn enthousiast over het plan van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap om de bijzondere natuur van het  zoetwatergetijdegebied, dat ongeveer 100 voetbalvelden groot is, verder te versterken. Bovendien wil de nieuwe beheerder het publiek actief bij het beheer betrekken en de toegankelijkheid verder verbeteren. Deze aanpak sluit goed aan bij de ambities van de provincie, zegt gedeputeerde Han Weber. “Onlangs hebben wij de nieuwe visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland gepresenteerd. Daarin hebben wij als provincie nog eens benadrukt  dat we samen met gemeenten en andere partijen de natuur dichterbij mensen willen brengen. Zo vergroten we de betrokkenheid bij de natuur. Het is mooi om te zien dat de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hier actief mee aan de slag gaat in de Crezéepolder.”

Over de Crezéepolder

De Crezéepolder is een natuurgebied in de uiterwaard langs de rivier de Noord, tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. Het gebied is rond de Tweede Wereldoorlog ingepolderd en was daarna in gebruik voor de landbouw. Ook wordt er drinkwater gewonnen. Enkele jaren terug is een opening in de dijk gemaakt waardoor er nu weer eb en vloed is  in het gebied. Daarmee konden ook de zeldzame planten en dieren terugkeren die door de aanleg van de Deltawerken sterk in aantal waren afgenomen. Voorbeelden van zulke soorten zijn de spindotter, de kluut, de blauwborst en de lepelaar. Bij de herinrichting, die in 2016 is afgerond, is veel aandacht besteed aan een goede toegankelijkheid. In de Crezéepolder zijn diverse wandelpaden en uitkijkpunten aangelegd, er is een scherm om vogels te kunnen bekijken, een voetgangersbrug en een strandje.

De overdracht van de Crezeépolder aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap vindt naar verwachting nog deze zomer plaats.

Bron: zuid-holland.nl
Foto’s: Wessel Dekker