Nieuwe buurtmannen en -vrouwen aan de slag

Bij Stichting IJsselmonde Oost zijn vijf nieuwe buurtmannen en -vrouwen aan de slag gegaan. In het kantoor aan de Schoutstraat waren Jacko de Raad, directeur van de stichting, en wethouder Laurens Franzen (werk en inkomen) aanwezig bij de aftrap.

Namens het gemeentebestuur bood de wethouder de deelnemers een mooi boeket aan. Buurt M/V is een project van Stichting IJsselmonde-Oost voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die gemotiveerd zijn om deze afstand te overbruggen. Dat doen ze door het ondersteunen van kwetsbare wijkbewoners uit hun eigen buurt. Als buurtman of -vrouw geven ze praktische ondersteuning aan de mensen die ze krijgen toegewezen of helpen ze de wijkbeheerders van woningcorporatie Wooncompas. De buurtmannen en vrouwen combineren werken en leren gedurende vijftien maanden. In die periode volgen ze cursussen, krijgen ze diverse trainingen en werken ze zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. Ze doen werk- en leerervaring op en vergroten zo hun kansen op de arbeidsmarkt.

Uitzicht

Wethouder Franzen is blij dat het Buurt M/V-project wordt voortgezet. Het biedt mensen met een uitkering uitzicht op een nieuwe loopbaan, dankzij alle ervaring die ze opdoen en het netwerk dat ze opbouwen.

Stichting IJsselmonde-Oost is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project in Ridderkerk. Buurtmannen of -vrouwen kunnen worden ingeschakeld door particulieren, wijkteams of maatwerkorganisaties. Ook verwijzen de buurtmannen en -vrouwen naar andere instanties als er specifieke problemen spelen, bijvoorbeeld schulden.

Foto: Gemeente Ridderkerk