Lokaal

Nieuwjaarsreceptie Sursum Corda

Vrijdag 13 januari 2023 was de nieuwjaarsreceptie van de Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd. De voorzitter, Bas de Jong, begon de receptie met een terugblik op 2022. Vanwege Corona konden de repetities pas eind februari weer opgestart worden. De rest van het jaar kon een bijna normaal programma worden gedraaid met de gebruikelijke concerten en begeleiding van kerkdiensten. Bas gaf een overzicht van de diverse optredens. 

Daarna werden de jubilarissen gehuldigd: Leon van Wingerden (12,5 jaar lid), André van Gameren (40 jaar lid) en Johan van der Burg en Peter van Hal, beide 50 jaar lid. Iedere jubilaris kreeg een  speech waarin de inzet van ieder werd benoemd en zij bedankt werden voor hun inzet. Na de felicitaties ontvingen zij naast een mooie bos bloemen hun speldje en bijpassende oorkonde. Op de foto boven staan v.l.n.r. Johan van der Burg, André van Gameren, Bas de Jong, Leon van Wingerden en Peter van Hal

Ook was er extra aandacht voor Marco van Wingerden (niet op de foto). Marco is ruim 50 jaar muzikant geweest bij diverse orkesten en heeft naast de speech en bloemen ook een bijbehorend speldje en oorkonde ontvangen. 

Tot slot werd Bas de Jong, voor hem onverwachts, toegesproken door Peter van Hal omdat dit zijn laatste activiteit als voorzitter van Sursum Corda was. Hij werd hartelijk bedankt voor de 12 jaar waarin hij zich als voorzitter voor de vereniging heeft ingezet.

Tijdens de receptie werd ook de nieuwe orkestdirigente, Marcella van der Heijde-Keijzer, aan de leden voorgesteld. 

Het was een gezellige avond waar voldoende tijd was elkaar het beste voor 2023 te wensen en tussen de speeches door met elkaar bij te praten en zich de hapjes die werden rondgedeeld goed te laten smaken.