Lokaal

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anny Attema

Dames en heren, raadsleden, leden van het college, medewerkers, vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven, inwoners van Ridderkerk, geachte aanwezigen, beste mensen,

Wat fijn dat u er allemaal bent!

En wat fijn dat we weer een nieuwjaarsreceptie konden organiseren, hier in ons eigen gemeentehuis, na twee jaar waarin dat door corona niet kon.

Onze eigen Guus Bok is er ook weer. Welkom, en alvast dank voor jouw aandeel in deze avond.

We pakken de draad weer op van een goede traditie. Het is goed elkaar te zien zo in het begin van het nieuwe jaar om elkaar alle goeds te wensen en de vrijwilligers van het jaar in het zonnetje te zetten. Daar hoort u straks meer over.

Aan het begin van deze avond kon u genieten van prachtige optredens van

– Excelsior Bolnes,

– de BigBand van muziekschool Ridderkerk

– en het Duo Muste, bestaande uit broer en zus Wouter en Jorien Muste, op gitaar en viool.

Ook dat is inmiddels een goede traditie, deze avond te beginnen met wat Ridderkerk ons te bieden heeft op cultureel gebied.

Deze avond staat als vanouds in het teken van ontmoeting. Samen terugblikken en vooruitkijken. En het glas heffen, met iedereen die ons mooie Ridderkerk in het hart sluit.

In de aanloop naar de jaarwisseling werden we opgeschrikt door een dramatisch vuurwerkongeval met dodelijke afloop.  Het zware vuurwerk dat nu in omloop is, heeft echt de kracht  van dodelijke wapens.

Mijn hart gaat uit naar Daniël, zijn familie en vrienden. In het bijzonder naar zijn ouders. Het leed is niet te beschrijven.

De jaarwisseling zelf is in Ridderkerk relatief rustig verlopen. Er waren wel incidenten, maar door snel en adequaat ingrijpen van onze onvolprezen brandweer kon erger worden voorkomen.

We zijn veel dank verschuldigd aan onze hulptroepen die de hele nacht paraat hebben gestaan. Politie, brandweer, ambulance, onze toezichthouders, de mensen van de beveiliging: Alles om het zo veilig mogelijk te houden en hulp te kunnen verlenen als dat nodig is. Heel veel dank voor uw geweldige inzet!

In 2022 kreeg Ridderkerk een nieuwe gemeenteraad. We mochten daarvoor in maart naar de stembus – het feest van de democratie.

De verkiezingen leverden een nieuwe gemeenteraad op, met negen fracties die de 29 zetels hebben verdeeld. Maar liefst dertien spiksplinter nieuwe raadsleden mocht ik beëdigen

De nieuwe gemeenteraad heeft ook een nieuw college gekozen. We namen afscheid van Marco Oosterwijk, Laurens Franzen en Marten Japenga. Hem komen we tegenwoordig tegen bij de buren aan de overkant, onze vrienden van Alblasserdam.

En we mochten Fleur Stip, Edward Piena en Kees van der Duijn Schouten verwelkomen. Samen met de ouwe getrouwen Henk van Os en Peter Meij vormen zij, onder mijn voorzitterschap, het nieuwe college. Dat college is, net als de gemeenteraad, vol vertrouwen, enthousiasme en energie aan de slag gegaan. En dat nieuwe college staat als een huis, mag ik u wel verklappen.

Daar werken we ook hard aan. Het is van het grootste belang voor Ridderkerk dat er een sterk team als college staat, dat in staat is gezamenlijk maatschappelijke problemen tot goede oplossingen te brengen, onder controle en in opdracht van de raad.

Vier partijen, Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD hebben met elkaar na de verkiezingen een coalitie-akkoord gesloten. Het college heeft dat akkoord verder uitgewerkt. Dat werd het collegeprogramma ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’. Het bevat maar liefst 252 concrete acties. Het gaat over de vraag hoe we meer mensen aan een baan kunnen helpen, hoe we door veilige fietsroutes meer mensen uit de auto kunnen krijgen. Het gaat over het bouwen van nieuwe huizen en er zijn voor het bedrijfsleven. Het gaat ook over het belang van vrijwilligers in onze samenleving. Om maar eens een paar van die 252 punten te noemen.

De komende jaren staat het college voor de uitdaging om deze ambities te verwezenlijken. Met daarbij, zoals gezegd, het laatste woord aan de gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente.

Van raad en college mag ik ook in het nieuwe jaar nog even voorzitter zijn, als burgemeester van Ridderkerk. Een maandje of vier, vijf. Want zoals u weet is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester al begonnen. Ik zal dat proces op eerbiedige afstand volgen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze zoektocht een goed eindresultaat zal opleveren. Maar spannend is het wel, voor alle betrokkenen.

Dat, de komst van een nieuwe burgemeester, en de ontwikkelingen in de BAR-organisatie maken 2023 voor ons, het gemeentebestuur, wel tot een spannend, maar ook heel belangrijk jaar.

Over de BAR-organisatie gesproken:

Het afgelopen jaar mochten wij het voorzitterschap van de BAR weer vervullen. Onze gemeentesecretaris Henk Klaucke als voorzitter van de directieraad, en ik als voorzitter van het bestuur van de BAR-organisatie.

Het werd – hoe zal ik het zeggen – een bijzonder jaar. U heeft het misschien wel meegekregen. Nu hebben we het over de ontvlechting van de BAR-organisatie. Ik hoef er geen geheim van te maken dat dat ook pijn doet. Met ziel en zaligheid hebben we gewerkt aan die organisatie. En het ìs ook een succes geworden.

Natuurlijk zijn wij ook niet doof en blind voor zaken die beter kunnen. Ook wij wilden veel meer gemeentespecifiek gaan werken. Met medewerkers die alleen op Ridderkerk gericht zijn. Dicht bij onze inwoners en dicht bij het bestuur.

Ieder organisatiemodel behoeft voortdurend bijsturing en aanpassing. En daar waren we ook volop mee bezig. De maatschappij verandert, bestuurlijke wensen veranderen. Dat is ‘all in the game’.

Maar zo’n gemeentegerichte manier van werken had wat ons betreft prima binnen de BAR-organisatie vorm kunnen krijgen. Wij vonden echter Barendrecht op ons pad. Die wil een eigen Barendrechtse organisatie, los van de BAR-organisatie. En daarmee zullen zowel Albrandswaard als Ridderkerk dat moeten aanvaarden als de nieuwe werkelijkheid.

De recente ontwikkelingen en ook alles wat er in het nieuwe jaar staat te gebeuren – dat alles vraagt veel van onze medewerkers. Zij ervaren onzekerheid, en hebben terecht vele vragen over hoe het nu verder gaat. Wat betekent dit voor mijn werk, mijn baan, mijn collega’s? Intussen gaat het dagelijks werk gewoon door en staan onze medewerkers elke dag klaar voor inwoners en bestuur. Dat verdient een oprecht woord van dank! En in het nieuwe jaar staan wij òòk voor de belangen van onze medewerkers.

We begonnen het afgelopen jaar 2022 met een lockdown, vanwege corona. De eerste maanden van dit jaar werden de coronamaatregelen langzaamaan versoepeld en keerde onze samenleving min of meer terug naar de stand ‘normaal’.

Maar toen werd het 24 februari.

Wat door velen voor onmogelijk werd gehouden, gebeurde toch. Het leger van Poetin viel het autonome buurland Oekraïne met bruut geweld binnen. En daarmee was het oorlog op Europese bodem, ons eigen continent. Bijna tachtig jaar na de tweede wereld oorlog. Dat was toch eigenlijk ondenkbaar!

We voelen wereldwijd de gevolgen.

Stijgende prijzen van olie, gas en graan, extreme inflatiecijfers.

Maar nog veel schrijnender is het onmeetbare leed dat in Oekraïne zelf wordt aangericht. De doden, de gewonden, verwoeste huizen, verwoeste levens. Oekraïners sloegen op de vlucht. In eigen land, naar buurlanden. Families en gezinnen zijn uiteen gerukt.

Ook in Ridderkerk mochten we een aandeel leveren in de opvang van deze vluchtelingen. Eerst in sporthal De Wissel, daarna in het winkelpand van Verschoor, dat werd omgedoopt tot De Haven. Maar ook bij particulieren thuis worden bijna 60 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Mensen die meteen bereid zijn gevonden vluchtelingen in hun eigen huis, in hun eigen gezin op te nemen: dat verdient ieders respect!

Inmiddels is er voor de Oekraïners uit De Haven een plekje gevonden in de woningen van Wooncompas. Dat is een tijdelijke oplossing, de woningen moeten op termijn worden gesloopt. Maar ik hoop en bid dat er snel een einde mag komen aan die onbeschrijflijk verschrikkelijke oorlog.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik ben op al die vrijwilligers die op allerlei manieren het leed van de Oekraïners hebben willen verzachten. Ridderkerk liet zich van zijn beste kant zien.

Des te pijnlijker is het schrille contrast met de opvang van vluchtelingen uit andere landen. We slagen er als land maar niet in om ook deze medemensen de opvang te bieden die ze zo nodig hebben. Ook deze mensen zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Uit landen als Afghanistan, Jemen, Syrië. Ik zie de angst en het verdriet in de ogen van die vluchtelingen.

Intussen doet Ridderkerk wat het kan. We hebben plek gevonden voor een asielschip. Ook daar zijn vrijwilligers actief. En we huisvesten vluchtelingen die statushouder zijn geworden. We komen onze verplichtingen uit de taakstelling gewoon na, zoals het hoort.

Ik zou willen dat alle Nederlandse gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen, en gewoon voldoen aan de taakstelling statushouders een huis te bieden. Zoals Ridderkerk doet.  

17.000  statushouders zitten in de overvolle AZC’s en aanmeldcentra te wachten op huisvesting. Huisvesting waar ze inmiddels recht op hebben. We kennen allemaal die verschrikkelijke beelden van vluchtelingen buiten in tenten, onder mensonterende omstandigheden. Artsen zonder grenzen is er nota bene actief! Je zou je toch te pletter schamen!

Ik hoop vurig dat ons land in 2023 op dat gebied grote verbeteringen laat zien.  Alleen met z’n allen is een dergelijk groot probleem tot een oplossing te brengen. En laat ik daar aan toe voegen dat ik er trots op ben dat Ridderkerk doet wat het moet doen!

Wat ook echt schrijnend is, is de groeiende armoede, echte armoede, ook, en ik zeg ZELFS in Ridderkerk. Vraag het maar aan de Voedselbank, de Kledingbank, de schuldhulpverleners, het Leger des Heils. Ook hier doet Ridderkerk wat het kan.

Hartverwarmend was de Winter5daagse. In totaal zijn er ruim 12.000 producten verzameld voor de 560 gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Moet je je voorstellen: 560 gezinnen in Ridderkerk, waar niet genoeg geld overblijft om gewoon eten van te kopen.

Ook is er geld opgehaald door het verkopen van speelgoed waarmee 185 cadeaubonnen kunnen worden gegeven aan de tienerkinderen als zij jarig zijn. Ik word daar wel een beetje stil van.

Ik rond af. Hierna gaat onze wethouder Fleur Stip onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ik wil niet het gras voor haar voeten wegmaaien, maar als er iets is waarover ik mij verheug in mijn prachtige gemeente is het wel de inzet van al die vrijwilligers, op allerlei terreinen in de samenleving. Je kunt ze echt overal tegenkomen! Terecht dat deze vrijwilligers op een avond als deze op het podium worden gehesen!

Dames en heren,

Er komt veel op ons af het komende jaar. In Ridderkerk en in de samenleving. Ook ik maak mij grote zorgen, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten.

Integendeel:

Laten wij in het nieuwe jaar doen wat onze hand vindt om te doen, om dicht bij huis, in onze eigen omgeving, de wereld en Ridderkerk een stukje beter, mooier en leefbaarder te maken. Opdat we een betere wereld achter laten voor onze kinderen.

Ik wens u en de uwen namens het gemeentebestuur een gelukkig, gezond en liefdevol Nieuwjaar. Ik wil graag samen met u proosten op het nieuwe jaar 2023!

Dankuwel.

Foto: Roelie ’t Jong