Nog betere samenwerking in wijken

De gemeente, politie, Facet Ridderkerk en Wooncompas gaan nog beter samenwerken in de wijken. Dat legden de partners vast in het convenant ‘Samenwerking leefbaarheid in de wijken’, dat ze woensdag 29 januari ondertekenden.

Het doel van het convenant is de bestaande samenwerking te stroomlijnen en beter zichtbaar te maken in de wijken. In 2012 werden er al afspraken gemaakt. Die zijn kritisch bekeken, aangevuld en vastgelegd in het convenant. De wijkoverleggen worden als partner betrokken, zodat nog beter kan worden ingespeeld op wat er leeft in een wijk. Een stuurgroep gaat de gemaakte afspraken bewaken. De leefbaarheid moet minstens gelijk blijven of verbeteren.

Het convenant zorgt ervoor dat elk van de vier partijen nog beter weet wat er van haar verwacht wordt. De wijk- en jaarprogramma’s liggen aan de basis ervan. Verder helpt de leefbaarheidsmonitor om te bepalen hoe de inzet per wijk moet zijn. Deze monitor laat in cijfers zien hoe het er voor staat in een wijk, op sociaal gebied en qua veiligheid. Maar ook hoe een wijk ‘voelt’, hoe is het om in een wijk te wonen en leven?

Over twee weken komen alle betrokkenen bij elkaar om het convenant te bespreken, zodat iedereen de afspraken helder voor ogen heeft. Het convenant geldt voor vier jaar. Het wordt na twee jaar geëvalueerd, maar ook tussendoor zijn er momenten om bij te sturen.

Foto: Gemeente Ridderkerk