Nog geen standpunt VBO FreshPort over nieuwe weg door boomgaard Rijsoord

Met verbazing heeft het dagelijks bestuur van de Barendrechtse ondernemersvereniging VBO FreshPort kennis genomen van een ingezonden bericht van de PvdA-gemeenteraadsfractie in Ridderkerk in huis-aan-huisblad De Combinatie van 23 september 2021.

Hierin vermeldt de PvdA dat zij aan het Ridderkerkse college vragen heeft gesteld over een mogelijke ontsluitingsweg door de boomgaard in Rijsoord, tussen de Noldijk en het bedrijventerrein VerenAmbacht. In het schrijven van de PvdA wordt de indruk gewekt dat VBO FreshPort een ontsluitingsweg door de boomgaard reeds als een bespreekbare optie beschouwt.

Volgens VBO Freshport is dit niet het geval: “VBO FreshPort onderkende in een vroeg stadium dat door de groei van Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard, VerenAmbacht en BT Oost) congestie zou ontstaan. De vereniging heeft tijdens de start van het project Nieuw Reijerwaard bij de overheden al aangedrongen op een goede verkeersontsluiting. Maar de wens voor een ontsluiting via de boomgaard langs de Noldijk is niet uitgesproken door het bestuur van VBO Fresh Port. Het is vooralsnog ook een optie om een nieuwe, directe ontsluiting van Nieuw Reijerwaard op de A16 te realiseren. Deze kan de verkeersdruk in Ridderkerk en Barendrecht gunstig beïnvloeden en is voor de ondernemers mogelijk een betere optie.”

Stationstuinen

Het bestuur van VBO FreshPort heeft ook nog geen uitlatingen gedaan over de geplande bouw van woningen in het project Stationstuinen in Barendrecht. “Wij onderkennen de noodzaak van extra woningen in het betaalbare segment. Maar we betwijfelen sterk of dit in de omvang moet van de geopenbaarde plannen. We vragen ons ook af of hiervoor bedrijventerrein moet worden opgeofferd, zoals door sommige partijen wordt geventileerd.”

VBO FreshPort is voor een goed ondernemersklimaat met een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid. Voor een sterk AGF- cluster is de ontwikkeling van Nieuw Rijerwaard als bedrijventerrein voor het grootbedrijf zwaar bevochten: “Daarmee is niet te rijmen dat bestaande bedrijven, metaalgerelateerd of AGF-bedrijven in het MKB-segment, zouden moeten wijken voor woningbouw. VBO FreshPort zal over deze materie met haar leden in gesprek gaan, om als ondernemers een juiste koers te kiezen die kan rekenen op een breed draagvlak onder de leden.”