Noodpakket voor grootverbruikers energie verenigingen Ridderkerk

De Ridderkerkse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 13 oktober 2022 met een grote meerderheid een motie aangenomen van Leefbaar Ridderkerk, waarin Ridderkerkse cultuur- en sportverenigingen en maatschappelijke organisaties (grootverbruikers) een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de torenhoge energiekosten, waarmee zij momenteel geconfronteerd worden.

De energiecrisis heeft grote gevolgen voor Ridderkerkse verenigingen en maatschappelijke organisaties. Sommige verenigingen gaan van € 20.000 naar € 80.000 of zelfs € 120.000 op jaarbasis. “Zonder deze financiële tegemoetkoming zullen verenigingen snel omvallen, omdat zij de extreemhoge rekening niet kunnen doorbelasten aan hun leden. Sport en cultuur moet voor iedereen toegankelijk blijven.  Welke vereniging kan dit nog opbrengen? De prijsstijgingen gaan zo snel dat dit leidt tot slapeloze nachten bij verschillende verenigingen in Ridderkerk”, aldus Karin Kayadoe, fractievoorzitter van Leefbaar Ridderkerk.

De afgelopen weken heeft Kayadoe intensief contact gehad met diverse verenigingen die aan de bel trokken. Samen met partij 18PLUS heeft Kayadoe het initiatief genomen om snel met een noodpakket te komen om de verenigingen te steunen. Naast eventuele overheidssteun is dit pakket maatwerk voor Ridderkerkse verenigingen en instanties om op korte termijn de hoogste financiële nood te bieden.

Donderdagavond 13 oktober 2022 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de motie en zal het college van B&W op korte termijn met een passend voorstel komen.