Lokaal

NZa geeft Lelie zorggroep en Riederborgh akkoord voor fusie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft toestemming verleend voor de fusie van Lelie zorggroep en Riederborgh. Dankzij een gedegen voorbereiding kunnen beide organisaties het nieuwe jaar starten onder dezelfde vlag.

Afgelopen juli maakten Lelie zorggroep en Riederborgh hun voornemen om te fuseren bekend. Doel van de fusie is de bedrijfsvoering te optimaliseren en daarmee de christelijke zorg in Ridderkerk – waar Riederborgh actief is – samen voort te zetten. Door de krachten te bundelen staat de organisatie sterker voor de uitdagingen waar de zorg nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Riederborgh wordt vanaf 1 januari 2023 onderdeel van Lelie zorggroep. De naam Riederborgh blijft daarbij bestaan als bekende naam en locatie in Ridderkerk. De thuiszorg en hulp bij huishouding gaat werken onder de naam Lelie zorggroep, net als de thuiszorgteams van Lelie zorggroep in Rotterdam en omgeving.

Unieke prestatie

Dat de fusie van voornemen tot realisatie binnen een half jaar rond is, is een prestatie van formaat, benadrukken betrokken bestuurders Hendrik Jan van den Berg (Lelie zorggroep) en Jack Thiadens (Riederborgh). “We zijn dankbaar en trots op alle inspanningen die onze medewerkers hiervoor hebben geleverd. Dat het proces zo voorspoedig verliep, is echt een unieke prestatie.”, zegt Van den Berg. “Er was bij Riederborgh geen acute financiële noodzaak om te fuseren”, zegt Thiadens, die een jaar geleden als interim-bestuurder werd aangenomen om de Ridderkerkse zorgorganisatie klaar te stomen voor de toekomst. “Maar het werd al wel snel duidelijk dat Riederborgh als zelfstandige organisatie op termijn kwetsbaar zou worden. Dat is hét issue van veel kleinere organisaties in deze tijd.” Deze analyse werd breed gedeeld binnen Riederborgh. “De kunst is dan om samen een stap te durven zetten op het moment dat je nog vitaal en gezond bent.” Thiadens kijkt ook terug op een goede samenwerking tijdens de fusie, onder zijn motto ‘samen maken we het rond’. “Dat is in erg korte tijd gelukt. Ik kijk met plezier op dit proces terug en ben er trots op dat binnen Riederborgh ieder er zo in is gaan staan.”

Vertrouwde gezichten

In locatie Riederborgh en in de thuiszorg blijven dezelfde zorgmedewerkers actief. Zowel medewerkers al cliënten blijven dus vertrouwde gezichten zien. Het streven is dat voor beide groepen zoveel mogelijk hetzelfde blijft, behalve op zaken waarbij Lelie zorggroep kan helpen te verbeteren zoals opleidingskansen, innovaties in de zorg en een uitgebreide ondersteunende dienst. Medewerkers van de stafdiensten van Riederborgh gaan deze ondersteunende dienst die in Rotterdam gevestigd is versterken.

Samen zorgen voor morgen

Door de toenemende vergrijzing worden ouderenzorgorganisaties betrokken bij steeds meer mensen met een zorg- of hulpvraag. Het aantal medewerkers groeit niet evenredig mee. Dat vraagt om slimme oplossingen en goede samenwerking met het netwerk en de samenleving. “Riederborgh is dan een mooie maar kleinere organisatie. Je hebt net wat meer schaal nodig. En daarom is het een goede stap die we nu zetten”, zegt Jack Thiadens. “Binnen Lelie zorggroep kunnen we die uitdaging veel beter aan.” “Samen staan we sterk”, vult Hendrik Jan van den Berg aan. “Dankzij de combinatie van verpleeghuiszorg en wijkverpleging die Riederborgh biedt, kunnen we ervoor zorgen dat we ook in Ridderkerk de juiste zorg op de juiste plek bieden. Waarbij we ernaar streven dat mensen zo lang mogelijk veilig en vertrouwd thuis blijven wonen.

Rijke geschiedenis voortzetten

“Riederborgh en Lelie zorggroep hebben elkaar gevonden vanuit onze gedeelde christelijke identiteit”, zegt Hendrik Jan van den Berg. “In die traditie is het zorgen voor elkaar vanuit naastenliefde erg belangrijk. Binnen Lelie zorggroep geven we verspreid over Nederland vorm en inhoud aan die identiteit op een manier die past bij de lokale beleving. Riederborgh is ontstaan vanuit de gezamenlijke Ridderkerkse kerken en wordt nog altijd gedragen door de christelijke gemeenschap. Dat past prachtig bij onze organisatie. Vanuit die identiteit willen we zorg bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Door deze samenwerking kunnen we die gezamenlijke missie met extra kracht voortzetten. Onze organisaties hebben beide een rijke geschiedenis en we zien ernaar uit om het opgebouwde erfgoed op een professionele en herkenbare wijze vorm te geven in de toekomst. Dat doen we graag samen met de Ridderkerkse bevolking, kerken en lokale overheid.”

Over Riederborgh en Lelie zorggroep

Riederborgh is een verpleeghuis met 130 bewoners in Ridderkerk. Daarnaast bieden zij ook thuiszorg, dagbesteding, hulp in de huishouding en maaltijdverzorging in deze gemeente.

Lelie zorggroep is landelijk actief, maar met een zwaartepunt in de regio Rotterdam-Rijnmond, waar zij al tien verpleeghuizen heeft. Veel van die verpleeghuizen zijn zowel qua zorginhoud als identiteit vergelijkbaar.