OBS de Piramide is gezond

OBS de Piramide heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Piramide zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Piramide is trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS de Piramide voor actieve en gezonde leerlingen en leerkrachten, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Milieu en natuur. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: lessen over gezonde voeding (smaaklessen), bijhouden van de schooltuin (kweekbakken), inzet van een Klusklas, gezonde kooklessen, gezonde verjaardag traktaties, alle schooldagen fruit als pauzehapje, afval scheiden en het thematisch werken rond een thema over Milieu en natuur. 

Directeur Anja Leeuwenhoek, het team en de leerlingen zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op gezondeschool.nl.