OBS De Piramide wéér ‘excellente school’

OBS De Piramide mag zich voor de tweede keer op rij ‘excellente school’ noemen. Afgelopen maandag 24 januari 2022 werd er door de inspectie bekend gemaakt welke scholen in Nederland dit bijzondere predicaat de komende drie jaar mogen voeren. Van de 6700 basisscholen hebben er 20 het predicaat ontvangen.

Voor dit predicaat moet de school eerst een ‘goed’ van de inspectie van onderwijs gekregen hebben. Dan mogen scholen zichzelf aanmelden om dit predicaat te verkrijgen. De excellente onafhankelijke jury gaat dit vervolgens op de school beoordelen. Het predicaat is verkregen op het OGO Ontwikkelings Gericht Onderwijs. 

Directeur Anja Leeuwenhoek en Locatieleider Ylonka Zuidgeest over het ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ in de school: “Het is belangrijk voor kinderen om d.m.v. thema’s te werken in een echte wereld.  We gaan ook vaak op stap, bijvoorbeeld naar de bakker, de kassen, de gemeente en het museum. Dit prikkelt en daagt de kinderen uit om te onderzoeken en vragen te stellen. Zo helpen we ze bij het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch en creatief denken en problemen oplossen”.

In het juryrapport staat: “De school toont met verve haar visie op onderwijs en leren. In de eerste plaats door haar leerlingen een rijke leeromgeving te bieden in en buiten de klaslokalen. De school biedt thema’s aan vanuit de belevingssfeer om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Betrokkenheid is een cruciaal aspect binnen het concept en de thema’s”

Betrokkenheid

De dames willen verder nog opmerken: “Zonder een goed team geen excellente school. Ook ouders zijn onmisbaar voor ons. Mede door hun fantastische hulp zijn activiteiten en uitstapjes mogelijk.”