Oekraïense kinderen kunnen naar school

Oekraïense kinderen kunnen vanaf maandag 9 mei 2022 in Ridderkerk naar school.

Het gaat om kinderen van zes tot twaalf jaar die worden opgevangen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Er wordt een zogenoemde Schakelklas voor deze kinderen ingericht. Dat wordt gedaan in noodopvang De Haven, het pand van de voormalige fietsenwinkel Jan Verschoor aan de Havenstraat.

OZHW

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) zorgt voor de uitvoering. De betrokken basisscholen zijn de Ridderkerkse school De Piramide en de Barendrechtse De Draaimolen, omdat deze scholen ervaring hebben met het opzetten van klassen voor statushouders. De opvang in De Haven is tot de zomer. De inzet is dat er na de zomervakantie een permanente locatie is voor deze leerlingen.

Voorkeur

Ouders mogen hun kind aanmelden op elke basisschool. De school bekijkt dan samen met de ouders of de leerling een plekje kan krijgen. Omdat leerlingen uit Oekraïne vaak nog niet (voldoende) Nederlands spreken en het onderwijs nieuw voor hen is, zal een schakelklas meestal de voorkeur hebben. Hier is ervaring met het lesgeven aan vluchtelingen en wordt er goed rekening gehouden met de situatie van de kinderen en het verwerken van trauma’s.

Voortgezet onderwijs

Er wordt ook gewerkt aan onderwijs voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Veel van deze kinderen volgen hun onderwijs nu digitaal. Waarschijnlijk is voor hen in de loop van deze maand ook een vaste locatie.

Foto: Gemeente Ridderkerk